Inkomen & Schulden
GA TERUG Nieuwsoverzicht
16-08-2022
De kostendelersnorm als uw kind tijdelijk thuis woont om te revalideren

Jan (35) komt uit het ziekenhuis en kan tijdelijk niet thuis wonen. Hij heeft zorg nodig en besluit om bij zijn moeder te gaan wonen, totdat hij beter is. Jan verwacht dat hij over een paar maanden weer naar huis toe kan. Zijn moeder heeft een bijstandsuitkering. Jan heeft inkomen uit werk. Zijn moeder neemt contact op met Werk en Inkomen om door te geven dat haar zoon tijdelijk bij haar woont. Ze vraagt haar contactpersoon of dit gevolgen heeft voor haar uitkering. Ze heeft wel eens gehoord over de kostendelersnorm.

Tijdelijk én noodzakelijk

Het is duidelijk dat Jan tijdelijk bij zijn moeder komt wonen om te herstellen van de operatie. Het is ook noodzakelijk, omdat Jan zorg nodig heeft. Om die twee redenen heeft het géén gevolgen voor de hoogte van de uitkering van de moeder. Het zou wel gevolgen hebben voor haar uitkering, als er geen noodzaak was of als Jan voor altijd bij haar komt wonen.

Huurtoeslag

Jan houdt zijn eigen woning aan en blijft ook op dat adres ingeschreven staan. Deze tijdelijke situatie heeft geen gevolgen voor de huurtoeslag. Dit is anders als Jan geen eigen woning heeft en ingeschreven staat op het adres van zijn moeder. Dan heeft het wél gevolgen voor de huurtoeslag, maar niet voor de kostendelersnorm. Dit komt omdat Jan tijdelijk bij zijn moeder woont, omdat hij noodzakelijke zorg nodig heeft.