Fith

Fith Bijzonder aan Fith zijn de mensen die de coaching en bemiddeling uitvoeren: senior adviseurs. Hun gemiddelde leeftijd is 62 jaar. Zij nemen veel werk- en levenservaring mee voor de begeleiding van hun kandidaten. De Fith adviseurs besteden veel tijd en individuele aandacht aan hun kandidaten. Alle senior adviseurs hebben warme contacten bij werkgevers, maar …

Vibe Active

Vibe Active Door letterlijk in beweging te komen, kom je ook figuurlijk in beweging. Samen met de deelnemer gaan we een mooi proces aan dat volledig in het teken staat van zijn/haar persoonlijke ontwikkeling en de stap richting een baan, studie en/of sociale activiteiten. Dat doen we door: Samen in beweging te komen. We kiezen …

Tempo Team

Tempo Team Willen jij en je klant weten wat zijn/haar huidige positie is op de arbeidsmarkt, welke kansen en mogelijkheden er zijn en hoe hij/zij deze zelf kan beïnvloeden? Door onze arbeidsmarktpositie-scan, aangevuld met een persoonlijk gesprek en adviesrapport, ontvang de deelnemer duidelijke handvatten en tips voor concrete stappen om het doel te bereiken. De …

Just4Work

Just4Work Bij de start van het traject is de trede waarop de kandidaat zich op de participatieladder bevindt het startpunt en is het doel de trap te beklimmen. Voor iedere kandidaat een andere uitdaging, een andere aanpak en een ander doel, maar wel gericht op het weer actief worden binnen de maatschappij. Dit kan op …

Klanttevredenheidsonderzoek

In november 2022 vroegen we je hoe tevreden je bent met onze dienstverlening. Dit onderzoeken we elke paar jaar. Deze resultaten nemen we mee om de dienstverlening nog beter af te stemmen op jouw wensen. Je bent( zeer) tevreden over onze dienstverlening 6.480 mensen ontvingen een uitnodiging voor dit onderzoek. In totaal zijn er 1.055 enquêtes …

Parttime ondernemen

Denkt u erover om een eigen bedrijf te starten of als zzp’er te gaan werken? Neem dan contact op met uw klantregisseur om de mogelijkheden te bespreken. Ondernemen vanuit de bijstand is op verschillende manieren mogelijk, via een aparte regeling (Bbz) of met behoud van uitkering. Wat is handig om te weten Bespreek uw mogelijkheden …

Sociaal en Krachtig 013

Sociaal en Krachtig 013 De invulling van de coaching door Niek en Marjo is afhankelijk van de vraag, het doel en de wens van de klant en de klantregisseur. Na het kennismakingsgesprek volgen één of meerdere sparringsessies. In de sessie wordt de focus bepaald en kijken we hoe we zo snel mogelijk het gestelde doel …

Activeringshuis

Activeringshuis Wij bieden maatwerkbegeleiding aan en beginnen altijd eerst individueel. Doel hiervan is om de deelnemer zo goed mogelijk te leren kennen. We zijn gespecialiseerde in het in kaart brengen van taleneten en deze voor de deelnemer inzichtelijk te maken. Met deze kennis kan de deelnemer zijn/haar talenten naar vermogen inzetten op de arbeidsmarkt. We …

Autismewerk.nl

Autismewerk.nl Autismewerk biedt maatwerk aan in verschillende vormen. Overleg of een oriënterend gesprek met de klantregisseur en/of kandidaat is het uitgangspunt om dit maatwerktraject af te spreken. Participatieladder De inzet van het traject is afhankelijk van de hulpvraag van de kandidaat. De kandidaat kan op elke trede van de ladder instappen. Dit kan in de …