GA TERUG
Ik ben nieuw in Tilburg

4. Leren over Nederland

Je gaat allemaal dingen leren die belangrijk zijn in Nederland. Je leert over organisaties, onderwijs, werken in Nederland en nog veel meer. Dit is een verplicht onderdeel van de inburgering in Nederland. We noemen dit de oriëntatie. Je begint hiermee nadat je je inburgeringsplan hebt hebt gemaakt.

1. Wat is het?

Na de Brede intake begint de Oriëntatie. Je spreekt met je coach af aan welke groep je deelneemt. Er zijn twee groepen:

  1. Onderwijs/B1 Route: als we verwachten dat je het inburgeringsexamen op B1 (met onderdelen op A2) kunt halen.
  2. Z-route: als we verwachten dat je het inburgeringsexamen op B1 (met onderdelen op A2) niet kunt halen.

Daar leer je over:

  • je eigen financiën en hoe dat in Nederland werkt. 
  • organisaties waar je mee te maken krijgt en hoe je dingen moet aanvragen
  • wat belangrijk is in Nederland. Bijvoorbeeld vrijheid en gelijkheid. Aan het einde van de cursus krijg je hiervoor een participatieverklaring. Deze onderteken je tijdens een officiële bijeenkomst. 
  • gezondheid en goede voeding
  • onderwijs en werken in Nederland 
  • kinderen en opvoeding 

Met je coach van het Refugee Team ga je op zoek naar een werkervaringsplek of naar een school. Je traint ook je digitale vaardigheden (computer en smartphone).

In de wet staat dat je verplicht bent om aan hieraan deel te nemen 

2. Wat is het doel?

Je leert allemaal nieuwe dingen. Aan het einde heb je een aantal verplichte onderdelen van de inburgering gedaan. Je weet dan ook hoe het vervolg van jouw inburgering eruit ziet en wat je doel is. De afspraken hierover staan in je persoonlijke plan.

3. Hoe lang duurt het?

Dit duurt 16 weken. Je bent ongeveer 3 dagdelen per week actief (middag of ochtend). Dit zijn lessen, workshops, gesprekken of werken op je stageplek.

4. Voor wie is het?

Voor statushouders die nieuw zijn in Tilburg. Als je klaar bent met de brede intake, meldt je klantregisseur je aan voor de oriëntatie. Het is wel belangrijk dat je kinderopvang hebt als je kinderen hebt.  Het is ook belangrijk dat je vervoer hebt naar de locatie van het Refugee Team.

5. Hoe ziet het contact eruit?

Na de brede intake heb je een gesprek met je klantregisseur en je begeleider van het Refugeeteam. Samen spreek je af aan welke onderdelen van het oriëntatieprogramma je meedoet. Daarna begin je. De lessen zijn op de locatie van het Refugeeteam.