GA TERUG
Ik kom bij mijn partner wonen

Traject Participatieverklaring

In dit traject leer je meer over de Nederlandse kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Aan het eind van het traject krijg je een participatieverklaring. Hiermee laat je zien dat je goed hebt deelgenomen aan het traject. Meedoen aan dit traject is verplicht.

1. Wat is het?

Woont je partner al in Nederland en kom je daarna bij hem of haar wonen? Dan ben je een gezinsmigrant. Je inburgeringstraject is dan anders dan wanneer je samen naar Nederland gekomen zou zijn.

Je volgt onder meer  het participatieverklaringstraject. Hierin leer je meer over de Nederlandse kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Aan het einde van het traject krijg je een participatieverklaring. Hiermee laat je zien dat je goed hebt deelgenomen aan het traject. Meedoen aan dit traject is verplicht.

Je krijgt les in de klas en soms op locatie. Je gaat met je klas bijvoorbeeld naar een museum of naar een evenement.

2. Wat is het doel?

Het doel is om kennis te maken met Nederland. Ook voldoe je door je deelname aan de wettelijke verplichting.

3. Hoe lang duurt het?

In totaal duurt het 12 uur. Vier ochtenden of middagen. Aan het einde is er een ceremonie waarbij je een participatieverklaring krijgt.

4. Voor wie is het?

Je kunt deelnemen aan dit traject als je vanuit het buitenland bij je partner in Nederland bent komen wonen. Eerst maak je de leerbaarheidstoets en daarna kun je beginnen met dit traject.

Ook als je een na-reiziger ouder dan 18 jaar bent of een leerlingen die naar het Entree college gaat.

5. Hoe ziet het contact eruit?

De klantregisseur meld je aan voor het traject. Daarna ga je vier ochtenden of middagen naar de lessen.

Andere onderdelen van Ik kom bij mijn partner wonen