GA TERUG
Ontdek je mogelijkheden en talenten

Een onderzoek om erachter te komen wat je kunt

In een arbeidsdeskundig onderzoek bekijk je samen een arbeidsdeskundige wat jouw ‘belastbaarheid’ is. Dat wil zeggen: je bekijkt wat je allemaal kunt op het gebied van werk, maar ook wat lastig voor je is in het dagelijks leven. Zo lastig dat je niet overal aan mee kunt doen. De arbeidsdeskundige interviewt je en stelt vragen over bijvoorbeeld je (vorige) werk en je opleiding. Het kan zijn dat jij en de arbeidsdeskundige na het interview nog niet alles duidelijk hebben. Dan kan de arbeidsdeskundige aan je vragen om nog een gesprek te voeren met een arts of psycholoog. Dit zal hij of zij altijd in overleg met jou doen.

1. Wat is het?

Je bekijkt samen met een arbeidsdeskundige wat jouw belastbaarheid is. Dat wil zeggen: je bekijkt wat je allemaal kunt op het gebied van werk, maar ook alles waar je moeite mee hebt in het dagelijks leven. Zoveel moeite dat je niet overal aan mee kunt doen. De arbeidsdeskundige interviewt je en stelt vragen over bijvoorbeeld je (vorige) werk en je opleiding. Het kan zijn dat jij en de arbeidsdeskundige na het interview nog niet alles duidelijk hebben. Dan kan de arbeidsdeskundige aan je vragen om een gesprek te voeren met een arts of psycholoog. Dit zal hij of zij altijd in overleg met jou doen.

2. Wat is het doel?

Na het onderzoek hebben jij en je klantregisseur helder wat lastig voor je is, hoe dat komt en wat je wat je toekomstige mogelijkheden zijn op het gebied van werk. Je krijgt een advies over hoe je de stap naar werk of een activiteit kunt maken, naar wat voor werk en voor hoeveel uren. Jij en je klantregisseur bepalen samen de vragen waarop je duidelijkheid wilt hebben.

3. Hoe lang duurt het?

Als je klantregisseur je heeft aangemeld, krijg je binnen een week een uitnodiging. Als na het onderzoek nog een gesprek nodig is met een arts of psycholoog die gespecialiseerd is in werk, krijg je daar apart een uitnodiging voor. In totaal duurt het maximaal 8 weken voordat je advies krijgt van de arbeidsdeskundige.

4. Voor wie is het?

Je komt in aanmerking voor dit onderzoek is als je lichamelijke of psychische klachten hebt, waardoor je niet goed mee kunt doen in het werkproces of het dagelijkse leven. In het onderzoek wordt duidelijk wat je wél kunt. Het is belangrijk dat je vooraf aan het onderzoek samen met je klantregisseur bedenkt op welke vragen je een antwoord wilt hebben. Als je denkt dat een arbeidsdeskundig onderzoek je verder kan helpen, neem dan contact op met je klantregisseur van Werk & Inkomen.

5. Hoe ziet het contact eruit?

Het gesprek met de arbeidsdeskundige duurt ongeveer een uur. Je hebt het gesprek aan het Koningsplein. Met de arbeidsdeskundige bespreek je:

  • Je arbeidsverleden
  • Je opleiding
  • Je dagindeling
  • Welke belemmeringen je ervaart op het gebied van werk

Je bespreekt ook hoe je je toekomst ziet en je motivatie. Aan het eind van het gesprek, bepaal je samen wat nu de volgende stap zal zijn. Het kan zijn dat veel dingen nog niet duidelijk (genoeg) zijn. De arbeidsdeskundige kan dan voorstellen dat je nog een gesprek hebt met een psycholoog of arts die gespecialiseerd is in werk. Het gesprek met een arts duurt ongeveer een uur. Een onderzoek bij de psycholoog een ochtend of middag. De deskundige stelt ook een verslag op van het gesprek dat je met hem of haar hebt gehad. Hierin staat het advies over jouw mogelijkheden. Deze wordt gestuurd naar jou én je klantregisseur. Jullie bespreken samen het verslag.