GA TERUG
Ik kom bij mijn partner wonen

Leerbaarheidstoets

De leerbaarheidstoets moet je maken: het is wettelijk verplicht voor je inburgering. Hiermee kunnen we toetsen of je binnen 3 jaar het taalniveau B1 kunt halen.

1. Wat is het?

Alle inburgeraars moeten de leerbaarheidstoets maken. Het is wettelijk verplicht voor je inburgering. Hiermee kunnen we toetsen of je binnen 3 jaar het taalniveau B1 kunt halen. Je doet deze toets uiterlijk 6 weken nadat je je in Nederland hebt ingeschreven.

2. Wat is het doel?

Het doel is dat we jouw taalniveau kunnen beoordelen.

3. Hoe lang duurt het?

Het duurt een uur om de toets te maken.

4. Voor wie is het?

Voor gezinsmigranten of als je 18 jaar bent en inburgeringsplichtig wordt.

5. Hoe ziet het contact eruit?

De klantregisseur meld je aan voor de toets. Je krijgt daarna een uitnodiging om hem te maken.

Andere onderdelen van Ik kom bij mijn partner wonen