GA TERUG
Taalles en trajecten verblijfs­vergun­ning vanaf 2022

B1 route bij Werkvloertaal of ROC

Na de opstartklas ga je naar een ander traject. Dit kan de Z-route, de B1 route of de onderwijsroute zijn. Je hebt met je klantregisseur afgesproken aan welk traject je meedoet. Deze uitleg gaat over de B1-route. B1 staat voor het taalniveau dat je gaat leren. Je loopt ook stage of je gaat werken . Daarna krijg je een inburgeringsexamen.

1. Wat is het?

Na de opstartklas begin je met het vervolg van je inburgering. Er zijn drie routes:

1 B1 Route

De B1-route is gericht op het leren van het Nederlands als Tweede taal (Nt2) op taalniveau B1. Je leert over de Nederlandse maatschappij, zoals de geschiedenis, het onderwijssysteem en de gezondheidszorg. Aan het einde krijg je een examen met de volgende onderdelen:

  • Lezen op niveau B1;
  • Luisteren op niveau B1;
  • Schrijven op niveau B1;
  • Spreken op niveau B1;
  • Kennis van de Nederlandse maatschappij.

Slaag je voor dit examen en nam je deel aan andere verplichte onderdelen van de inburgering? Dan krijg je je inburgeringsdiploma.

2 De Z-route

Dit is een intensief traject. Het bestaat uit activiteiten die aansluiten bij wat jij kunt. Je leert de Nederlandse taal op A1 niveau of hoger. Ook leer je hoe je zelf dingen kunt regelen in Nederland. We ondersteunen je bij het vinden van (vrijwilligers)werk of het deelnemen aan activiteiten die passen bij wat jij kunt. Als je de Z-route volgt, krijg je geen inburgeringsexamen. Wel zijn er verplichte onderdelen en volg je 800 uur lessen en loop je 800 uur stage bij een organisatie in Tilburg. Als je dat hebt gedaan, heb je voldaan aan de inburgeringsplicht.

3 De Onderwijsroute

Je start met deze route als na een toets blijkt, dat een vervolgopleiding je doel is.


Wat is de B1-route?

Je zit in een klas met 15 andere deelnemers. Jullie leren allemaal Nederlands tot taalniveau B1. Je leert over verschillende onderwerpen.. Iedere week heb je 3 lessen van 3 uur en je krijgt huiswerk. Je werkt aan praktijkopdrachten en je kunt thuis leren op de computer.

Je gaat stage lopen of werken bij een werkgever of organisatie in Tilburg. Samen zoeken we een plek die bij jou past. We zorgen er ook voor dat de lessen en stage goed op elkaar aansluiten.

Deze route volg je bij het ROC of bij Werkvloertaal. Je spreekt dit af met je klantregisseur en met je begeleider van het Refugee team.

2. Wat is het doel?

Het doel is dat je bij het inburgeringsexamen minimaal  A2-niveau of B1-niveau haalt. Als je dit hebt gedaan, dan heb je voldaan aan de inburgeringsplicht.

3. Hoe lang duurt het?

Je bent 1 tot 2 jaar bezig. Je bent ongeveer 32 uur per week bezig. Dit is inclusief lessen, stage en huiswerk.

4. Voor wie is het?

Voor statushouders die klaar zijn met de opstartklas. Uit de toets en de brede intake moet blijken of deze route het beste bij jouw mogelijkheden aansluit.

5. Hoe ziet het contact eruit?

Je hebt 3 keer per week ongeveer 3 uur les.