GA TERUG
Taalles en trajecten verblijfs­vergun­ning vanaf 2022

Z-route

Na de opstartklas ga je naar een ander traject . Dit kan de Z-route, de B1 route of de onderwijsroute zijn. Je hebt met je klantregisseur afgesproken aan welk traject je meedoet. Deze uitleg gaat over de Z-route. De Z is van zelfredzaamheid. Je gaat leren om zo veel mogelijk te zelf  doen. Je krijgt in rustig tempo taalles. Je gaat ook stage lopen bij een werkgever of organisatie. Na 800 uur stage en 800 uur les heb je een gesprek met je klantregisseur en krijg je je inburgeringsdiploma.

1. Wat is het?

Na de opstartklas en brede intake begin je met het vervolg van je inburgering. Er zijn drie routes:

1 B1 Route

De B1-route is gericht op het leren van het Nederlands als Tweede taal (Nt2) op taalniveau B1. Je leert over de Nederlandse maatschappij, zoals de geschiedenis, het onderwijssysteem en de gezondheidszorg. Aan het einde krijg je een examen met de volgende onderdelen:

  • Lezen op niveau B1;
  • Luisteren op niveau B1;
  • Schrijven op niveau B1;
  • Spreken op niveau B1;
  • Kennis van de Nederlandse maatschappij.

Slaag je voor dit examen en nam je deel aan andere verplichte onderdelen van de inburgering? Dan krijg je je inburgeringsdiploma.

2 De Z-route

Dit is een intensief traject. Het bestaat uit activiteiten die aansluiten bij wat jij kunt. Je leert zoveel mogelijk de Nederlandse taal, als het lukt op A1 niveau. Als het nodig is, begin je het traject met leren lezen en schrijven. Ook leer je hoe je zelf dingen kunt regelen in Nederland. We ondersteunen je bij het vinden van (vrijwilligers)werk of het deelnemen aan activiteiten die passen bij wat jij kunt. Als je de Z-route volgt, krijg je geen inburgeringsexamen. Wel zijn er verplichte onderdelen en volg je 800 uur lessen en loop je 800 uur stage bij een organisatie in Tilburg. Als je dat hebt gedaan en een eindgesprek hebt gehad met je klantregisseur, heb je voldaan aan de inburgeringsplicht.

3 De Onderwijsroute

Je start met deze route als na een toets blijkt, dat een vervolgopleiding je doel is.


Wat is de Z-route?

Je zit in een klas met maximaal 12 andere mensen. Je krijgt les over verschillende onderwerpen. Dit doen we in een rustig tempo en de opdrachten passen bij het taalniveau dat je hebt. Iedere week heb je 3 lessen van 3 uur en je krijgt huiswerk. Je werkt aan praktijkopdrachten en je kunt thuis en op school leren op de computer.

Je gaat ook stage lopen bij een werkgever of organisatie in Tilburg. Samen zoeken we een plek die bij jou past. We zorgen er voor dat de lessen en je stageplek goed op elkaar aansluiten. Hier zie je welke stageplekken er zijn.

2. Wat is het doel?

Het doel van de Z-route is dat je 800 uur deelneemt aan de lessen en 800 uur stage loopt. Hierbij leer je zo veel mogelijk. Als je dit hebt gedaan, beslist de gemeente of je hebt voldaan aan de inburgeringsplicht.

3. Hoe lang duurt het?

Ongeveer 2 jaar. Je bent ongeveer 20 uur per week bezig. Dit is inclusief lessen, stage en huiswerk.

4. Voor wie is het?

Voor statushouders die klaar zijn met de opstartklas. Uit de toets en de brede intake moet blijken of deze route het beste bij jouw mogelijkheden aansluit.

5. Hoe ziet het contact eruit?

Je hebt 3 keer per week ongeveer 3 uur les.