GA TERUG
Taalles en trajecten verblijfs­vergun­ning vanaf 2022

Hoger onderwijs route Fontys of UVT

Na de brugklas ga je naar een ander traject. Dit kan de Z-route, de B1 route of de onderwijsroute zijn. Je hebt met je klantregisseur afgesproken aan welk traject je meedoet. Deze uitleg gaat over de onderwijsroute die op het HBO of de universiteit gaat volgen. Dit is een intensief (taal)programma van 1,5 tot 2 jaar.  Je krijt extra onderwijsvakken om je voor te bereiden op het regulier onderwijs.

1. Wat is het?

Na de brugklas begin je met het vervolg van je inburgering.

Er zijn drie routes:

1De B1 Route

De B1-route is gericht op het leren van het Nederlands als Tweede taal (Nt2) op taalniveau B1. Je leert over de Nederlandse maatschappij, zoals de geschiedenis, het onderwijssysteem en de gezondheidszorg. Aan het einde krijg je een examen met de volgende onderdelen:

     • Lezen
     • Luisteren
     • Schrijven
     • Spreken op niveau B1

Slaag je voor dit examen en nam je deel aan andere verplichte onderdelen van de inburgering? Dan krijg je je inburgeringsdiploma.

2 De Z-route

Dit is een intensief traject. Het bestaat uit activiteiten die aansluiten bij wat jij kunt. Je leert de Nederlandse taal op A1 niveau of hoger. Ook leer je hoe je zelf dingen kunt regelen in Nederland. We ondersteunen je bij het vinden van (vrijwilligers)werk of het deelnemen aan activiteiten die passen bij wat jij kunt. Als je de Z-route volgt, krijg je geen inburgeringsexamen. Wel zijn er verplichte onderdelen en volg je 800 uur lessen en loop je 800 uur stage bij een organisatie in Tilburg. Als je dat hebt gedaan, heb je voldaan aan de inburgeringsplicht.

3 De Onderwijsroute

Je start met deze route als na een toets blijkt, dat een vervolgopleiding je doel is.


Wat is de hoger onderwijsroute?

Je begint met taallessen op HBO of op universitair niveau. Daarna neem je deel aan het pre-bachelor programma. Op HBO of universitair niveau. De pre-bachelor voor HBO wordt gegeven door Fontys. De universitaire pre-bachelor door Tilburg University. Je hebt vijf dagen per week les. 

2. Wat is het doel?

Doel is dat je goed bent voorbereid op een studie op het HBO of de universiteit. 

3. Hoe lang duurt het?

De opleiding bestaat uit twee delen.

 1. Het voortraject

Dit deel duurt 2 x 10 weken. De eerste 10 weken leer je Nederlands op A2-niveau. De tweede 10 weken Nederlands op B1-niveau.

2. Pre-bachelor

Ben je klaar met het voortraject? Dan begin je met je pre-bachelor. Op de Fontys Hogeschool of op Tilburg University. Je kunt op verschillende momenten starten: eind augustus, begin december of begin april. Het pre-bachelor programma duurt 1 jaar. Sluiten het voortraject en de prebachelor in tijd niet op elkaar aan? Overleg dan met je mentor op school en je klantregisseur bij de gemeente voor een oplossing. Je kunt bijvoorbeeld een stage lopen of alvast wat extra vakken volgen.

4. Voor wie is het?

Voor statushouders die klaar zijn met de opstartklas en de brugklas. Uit de toets moet blijken of deze route het beste bij jouw mogelijkheden aansluit. Je mag maximaal 28 jaar oud zijn. Dit zijn de andere voorwaarden: 

 • • Je hebt minstens 12 jaar onderwijs gehad
 • • Je scoort voldoende op taalleerbaarheid
 • • Je beheerst het Engels op  A2 niveau of hoger
 • • Je bent gemotiveerd en wil een versnelde opleiding doen
 • • Je hebt voldoende tijd om te studeren

De leeftijdsgrens ligt ongeveer bij 28 jaar. Als je studiefinanciering ingaat, moet je jonger zijn dan 30 jaar. Schat dus in hoe snel je het taaltraject en de pre-bachelor kunt doen en hoe oud je bent als je met de studie gaat beginnen. 

Ben je 30 jaar of ouder? Kijk dan wat er mogelijk is via het levenlang-leren-krediet. 

5. Hoe ziet het contact eruit?

In het voortraject krijg je drie ochtenden of middagen per week les, maar er is zeker meer mogelijk! In overleg met je mentor kun je kiezen voor extra lesuren, deelname aan het Language Café en/of contact met een taalmaatje. In het voortraject krijg je ook toetsen en gesprekken. Denk aan een toets wiskunde of Engels. Maar ook aan een gesprek over je motivatie, je studiehouding, je studiewensen en diplomawaardering. Als het nodig is, krijg je ook een assessment. De toetsen en gesprekken helpen je bij het maken van een keuze voor het vervolgtraject. Bij Tilburg University, Fontys of misschien een MBO-opleiding. 


De pre-bachelor kun je op twee niveaus volgen: op universitair en op HBO-niveau. 

De pre-bachelor op wo-niveau volg je op Tilburg University en bestaat uit de volgende vakken:

 • Nederlands op B2-niveau (en verder)
 • Engels op B2-niveau (eventueel naar C1 voor een Engelstalige studie)
 • Wiskunde B op vwo-niveau (mogelijkheid tot light-programma)
 • Studiekeuze en loopbaanoriëntatie
 • Studievaardigheden / leervaardigheden
 • Mentoruur
 • Mens en Maatschappij (academische vaardigheden)

De andere onderdelen zijn:

 • Interculturele vaardigheden
 • Werknemersvaardigheden / meeloopstage
 • Begeleiding door docent-mentor en studentendecaan
 • Student-mentor

Je gaat drie dagen per week naar de campus (maandag, dinsdag en donderdag). De andere dagen worden gebruikt voor opdrachten, meeloopstage, studeren, et cetera. Je gaat in deze opleiding dus fulltime aan de slag!


De pre-bachelor op HBO-niveau volg je op Fontys Hogescholen en bestaat uit de volgende vakken:

 • Nt2 op B2-niveau (en verder)
 • Engels op B1-niveau (eventueel naar B2 voor een Engelstalige opleiding)
 • Wiskunde B op havo-niveau (mogelijkheid tot light-programma)
 • Studiekeuze en loopbaanoriëntatie
 • Studievaardigheden
 • Coaching

De andere onderdelen zijn: 

 • Begeleiding door docent/coach
 • Buddy systeem

Je hebt vijf dagen per week les. Je gaat in deze opleiding dus fulltime aan de slag!