GA TERUG
Hulp bij laag inkomen

Inkomenstoeslag

Moet je al 5 jaar of langer van een laag inkomen leven? Dan heb je misschien recht op individuele inkomenstoeslag. Let op: het inkomen van je partner telt ook mee.

Hoe hoog is de toeslag?

U krijgt in 2024
 • 955 euro als u getrouwd bent of samenwoont en kinderen heeft van 12 t/m 17 jaar
 • 715 euro als u getrouwd bent of samenwoont zonder kinderen of met kinderen jonger dan 12 jaar
 • 644 euro als u alleenstaande ouder bent
 • 501 euro als u alleenstaand bent

Wat zijn de voorwaarden voor individuele inkomenstoeslag?

 • Je bent inwoner van de gemeente Tilburg
 • Je bent 21 jaar of ouder en je hebt nog geen recht op pensioen of AOW
 • Je hebt de laatste 5 jaar in Nederland gewoond
 • Je ontvangt geen tegemoetkoming in de studiekosten (DUO)
 • Je hebt de laatste 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen, ook niet van een andere gemeente
 • Je moet al 60 maanden (5 jaar) rondkomen van een inkomen op bijstandsniveau
 • Je hebt weinig vermogen (spaargeld of bezittingen)
 • Je hebt de laatste 12 maanden geen 100% maatregel ontvangen op je uitkering
 • Je zit momenteel niet in detentie

Heb je een partner, dan gelden deze voorwaarden ook voor je partner.

Hoe vraag je individuele inkomenstoeslag aan?

Heb je in de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen, dan kun je de toeslag meteen aanvragen met je DigiD. Zorg dat je het volgende bij de hand hebt:

 • inkomensgegevens van de laatste 5 jaar van jou en je gezin
 • bankafschriften van de laatste 3 maanden
 • jaaropgave(n) afgelopen jaar
 • voorlopige beschikking Belastingdienst
 • persoonsgegevens partner en kind(eren)

Aanvragen individuele inkomenstoeslag > 

Afhandeling individuele inkomenstoeslag

Als we je aanvraag hebben ontvangen (mét alle bewijsstukken), dan hoor je binnen 8 weken of je de toeslag krijgt. Vaak moet de gemeente informatie opvragen bij het UWV. Dat duurt dan een paar weken. Blijk je recht te hebben op de toeslag? Dan staat het bedrag binnen 2 weken op je rekening.

Hoeveel mag ik maximaal aan inkomen en vermogen hebben om in aanmerking te komen?

Hiervoor geldt 110% van de bijstandsnorm. Vanaf 1-1-2024 zijn dat de volgende bedragen:

Je bent tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd Je netto inkomen per maand zonder vakantiegeld is lager dan Je vermogen is lager dan
Alleenstaande € 1.341,60 € 7.575
Alleenstaande ouder € 1.724,92 €  15.150
Gehuwd/samenwonend € 1.916,57 €  15.150

Aan deze bedragen bedragen kun je geen rechten ontlenen. De gemeente rekent uit of je recht hebt op de regeling.

Het inkomen berekenen

Voor het berekenen van je inkomen (en dat van je partner) tel je alle inkomsten van één maand bij elkaar op.

Optellen

 • Inkomsten uit arbeid/uitkering (zonder vakantietoeslag)
 • Pensioen, alimentatie/onderhoudsbijdrage
 • Alle overige inkomsten
 • Voor echtparen: de Algemene heffingskorting Belastingdienst (IB/PVV) voor de minst verdienende partner
 • Krijg je als alleenstaande ouder een kindgebonden budget? Dan tel je €290 per maand mee als inkomen. Het bedrag daarboven tel je niet mee als inkomen.

Niet meetellen

 • Energietoeslag of een bijdrage voor energiekosten uit het landelijk noodfonds
 • Huurtoeslag, zorgtoeslag of woonkostentoeslag
 • Bijzondere bijstand
 • Kinderalimentatie
 • Gedeelte van een Kindgebonden budget: €290 tel je mee als inkomen, het bedrag daarboven niet.
 • Persoonsgebonden budget waarmee je zorg inkoopt

Bezwaar maken

Heb je een afwijzing ontvangen en ben je het daar niet mee eens? Dan kun je binnen 6 weken bezwaar maken (DigiD verplicht).

Vul het bezwaarformulier in >

 

Langdurigheidstoeslag

De langdurigheidstoeslag bestaat niet meer. Op 1 januari 2015 is de langdurigheidstoeslag vervangen door de individuele inkomenstoeslag.