GA TERUG
Hulp bij laag inkomen

Bijzondere bijstand

Op deze pagina vind je alles over het aanvragen van bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die je zelf niet kunt betalen. Iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen kan bijzondere bijstand aanvragen. Dus ook als je geen uitkering hebt.

Alle voorwaarden staan op deze pagina. Kom je er niet uit? Neem contact op met je rechtmatigheidsconsulent bij Werk & Inkomen. Heb je (nog) geen rechtmatigheidsconsulent? Bel dan 14 013.

Wat is bijzondere bijstand?

Bijzondere bijstand is voor dingen die je écht nodig hebt, maar die je zelf niet kunt betalen. Je kunt bijzondere bijstand krijgen als je een uitkering of minimuminkomen hebt.

Je kunt het bijvoorbeeld aanvragen voor het vervangen van je kapotte wasmachine, advocaatkosten of schoolkosten van de kinderen. De gemeente bepaalt of je bijzondere bijstand krijgt. Elke gemeente heeft hiervoor eigen regels vastgesteld.

Wie kan bijzondere bijstand aanvragen?

Iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen kan bijzondere bijstand aanvragen. Dus niet alleen als je een uitkering hebt, maar ook als je bijvoorbeeld het minimumloon verdient of AOW hebt.

Je kunt bijzondere bijstand aanvragen als je een laag inkomen hebt. Dit inkomen mag hoger zijn dan een uitkering. Hoe hoog je inkomen mag zijn, ligt aan je leeftijd en persoonlijke omstandigheden. De volgende bedragen laten zien hoe hoog je inkomen ongeveer mag zijn.

 • € 1.363,06 – alleenstaanden
 • € 1.752,49 – alleenstaande ouders
 • € 1.947,22 – gehuwd/samenwonend

Deze bedragen zijn netto per maand, zonder vakantiegeld.

Hoe kan ik bijzondere bijstand aanvragen?

Digitaal aanvragen

Je kunt bijzondere bijstand digitaal aanvragen. Je hebt hiervoor een DigiD nodig. Aan het einde van het aanvraagformulier zie je welke bewijsstukken je moet toevoegen om de aanvraag in te dienen. Per aanvraag en per persoon kan dit anders zijn. Zorg in ieder geval dat je volgende zaken (digitaal)  bij de hand hebt als je het formulier gaat invullen.

 • loonstroken of uitkeringsspecificaties
 • prijsopgave(n)
 • bankafschriften
 • zorgpolis
 • toeslagen en/of voorlopige teruggaaf Belastingdienst

Je kunt de documenten ook achteraf sturen naar je contactpersoon bij Werk & Inkomen. Digitaal of per post. Tip: zorg dat de foto’s/schermafbeeldingen van de stukken goed leesbaar zijn.

Wij vragen naar het inkomen en vermogen van jezelf, je partner en thuiswonende kinderen van 18 jaar of ouder. Heb je deze gegevens onlangs opgegeven voor een bijstandsuitkering of een andere aanvraag bijzondere bijstand?  Dan hoef je deze niet nog een keer door te geven. Heb je een partner? Dan moet je bijzondere bijstand samen aanvragen. Je partner moet dan ook met zijn/haar DigiD inloggen.

Bijzondere bijstand digitaal aanvragen  >

 

Schriftelijk aanvragen

Je kunt ook een papieren aanvraag doen.

Bijzondere bijstand schriftelijk aanvragen >

Print het formulier uit en vul het met de hand in.

Hoe lang duurt de beoordeling?

De afhandeling van je aanvraag duurt maximaal 8 weken. De termijn loopt vanaf het moment dat wij alle bewijsstukken hebben ontvangen. Als de gemeente besluit dat je bijzondere bijstand krijgt, dan wordt het bedrag op je rekening gestort of rechtstreeks overgemaakt naar het bedrijf waar je het product besteld/gekocht hebt.

Wat als ik het niet eens ben met het besluit van de gemeente?

Is je aanvraag afgewezen en ben je het daar niet mee eens?  Dan kun je binnen 6 weken digitaal bezwaar make. Let op: je moet inloggen met je DigiD.

Vul het bezwaarformulier in >

 

Waarvoor kan ik bijzondere bijstand aanvragen?

Bijzondere bijstand is voor alles wat je écht nodig hebt en zelf niet kunt betalen uit je eigen inkomen of je vermogen. Wat écht nodig is verschilt per persoon en per situatie. Daarom is het niet mogelijk om een lijst te maken waarop alles staat waar je bijzondere bijstand voor kunt aanvragen. Het is ook niet mogelijk om van tevoren te zeggen of je de bijzondere bijstand die je aanvraagt krijgt. De rechtmatigheidsconsulent bekijkt dit als je een aanvraag hebt ingediend.

Hieronder staan een aantal voorbeelden van dingen waarvoor je bijzondere bijstand kunt aanvragen. Staat er niet bij wat je nodig hebt? Neem dan, als je een uitkering hebt, contact op met de rechtmatigheidsconsulent. Heb je geen uitkering? Bel dan 14 013.

 

Voorbeelden waarvoor je bijzondere bijstand kunt aanvragen

 

Woonkostentoeslag Hiermee kun je je huur of hypotheek betalen. Deze toeslag is voor als je inkomen plotseling daalt, waardoor je je huis niet meer kunt betalen. Bijvoorbeeld bij ziekte, scheiding of werkloosheid. Deze vorm van bijzondere bijstand is wel tijdelijk. In de meeste gevallen moet je op zoek gaan naar een goedkopere woonruimte. Hiervoor krijg je een brief van ons om een urgentieverklaring aan te vragen bij de woningbouwvereniging. Of je recht hebt op toeslag is afhankelijk van je inkomen én je huur- of woonlasten. Woonlasten zijn bijvoorbeeld:  hypotheekrente, opstalverzekering, erfpachtcanon of onderhoudskosten.

 

Duurzame gebruiksgoederen Duurzame gebruiksgoederen zijn dingen die écht nodig zijn in je huis om goed te kunnen leven. Bijvoorbeeld  een wasmachine, stofzuiger, koelkast, een bed, kast of een bank. Om te berekenen hoeveel je krijgt, gebruiken wij de lijsten van het NIBUD. Het NIBUD is een organisatie die onderzoek doet naar hoeveel gebruiksgoederen moeten kosten. Als op de lijst van het NIBUD bijvoorbeeld staat dat een stofzuiger 70,- kost, dan is dat het bedrag dat je krijgt als je recht hebt op bijzondere bijstand. Voor sommige dingen krijgt je 100% van het bedrag dat het NIBUD aangeeft. Voor andere 70%. Dat is afhankelijk van wat je aanvraagt.

 

Eigen bijdrage CAK Betaal je een eigen bijdrage aan het CAK,  omdat je zorg van de gemeente krijgt? En kun je deze niet zelf betalen omdat je een laag inkomen hebt? Dan kun je hiervoor bijzondere bijstand aanvragen. 

 

Advocaatkosten Heb je kosten moeten maken voor een rechtszaak of een andere juridische procedure? Bijvoorbeeld advocaat, griffierechten of reiskosten die te maken hebben met een juridische procedure? Dan kun je in de volgende situaties recht hebben op bijzondere bijstand:

  • Als je een ‘toevoeging’ hebt gekregen en een eigen bijdrage moet betalen
   Je krijgt een toevoeging als de Raad voor de Rechtsbijstand jouw procedure noodzakelijk vindt. De kosten van de advocaat worden dan vergoed. Je moet wel een eigen bijdrage betalen. Voor de eigen bijdrage kun je bijzondere bijstand aanvragen. Als je eerst (gratis) rechtshulp vraagt aan het Juridisch loket voordat je naar een advocaat gaat, is de hoogte van je eigen bijdrage lager.
  • Als je griffierechten moet betalen
   Als je zaak voor de rechter komt, dan moet je aan de rechtbank griffierechten betalen. Voor deze kosten kun je recht hebben op bijzondere bijstand. Er wordt wel van je verwacht dat je gebruik maakt van eventuele kortingsregelingen voor griffierechten.

 

Bewindvoerderskosten Voor de kosten van een curator, bewindvoerder en mentor kun je bijzondere bijstand aanvragen. Je moet wel aan twee voorwaarden voldoen:

  • De rechter heeft al vastgesteld dat je een curator, bewindvoerder of mentor nodig hebt.
  • Je kunt de kosten niet zelf betalen uit je inkomsten of vermogen. Hiervoor maken we een berekening.

 

Bepaalde medische kosten Voor heel veel medische kosten kun je geen bijzondere bijstand aanvragen. Voor onderstaande kosten kan dat wel:

  • Extra kosten nierdialyse
  • Maaltijdvoorziening
  • Personenalarmering
  • Bewassing (extra kosten die je hebt voor het (wassen van) kleding en beddengoed vanwege een ziekte of beperking)
  • Dieetkosten (extra kosten die je maakt voor een dieet dat je volgt op medisch advies)
  • Kleding (omdat je om medische redenen heel veel bent afgevallen)
  • Verwarmingskosten (extra kosten die je moet maken om medische redenen)
  • Eigen bijdrage Wmo/CAK. Dit is bijvoorbeeld voor Hulp aan Huis of de huur van een scootmobiel.

De wet bepaalt wat medische kosten zijn.

 

Waarvoor kan ik géén bijzondere bijstand krijgen?

 • Bijzondere bijstand is niet mogelijk voor gewone dagelijkse dingen, zoals eten, kleding, een paspoort, boete of alimentatie. Ook niet voor verzekeringen, zorgverzekering of openstaande rekeningen bij de Belastingdienst. Dit zijn kosten die je vanuit je inkomen of uitkering moet betalen.
 • Medische kosten waarvoor je geen bijzondere bijstand kunt aanvragen zijn:
  • Brillen(glazen) en contactlenzen
  • Alternatieve geneeswijzen;
  • Medische cannabis
  • Dieetpreparaten
  • Dieetadvisering
  • Geneesmiddelen
  • Tandheelkundige hulp (incl. orthodontie)
  • Gehoortoestellen incl. batterijen
  • Reiskosten voor medische behandelingen
  • Psychotherapie
  • Fysiotherapie en oefentherapie
  • Ivf-behandelingen
  • Bevallingskosten
  • Dagopvang
  • Lichaamsbehandelingen
  • Medische hulpmiddelen en onderzoeken
  • Verblijfkosten tehuis
  • Ziekenvervoer
  • Eigen risico zorgverzekering
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Pedicure en manicure

Let op: deze lijst kan veranderen.

 • Zorgkosten

Voor de kosten die je niet vergoed krijgt van je zorgverzekering,  kun je geen bijzondere bijstand aanvragen. Je kunt hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten. Voor inwoners met een laag inkomen is er een collectieve zorgverzekering van CZ of VGZ. Dan ben je mét korting goed verzekerd. Naast de korting die iedereen krijgt, betaalt de gemeente ook een deel van de premie. Meedoen betekent dus minder betalen voor meer zorg! Zie voor meer informatie Zorgverzekering – Gemeente Tilburg. Bij twijfel kun je het beste gewoon een aanvraag indienen. De gemeente onderzoekt de noodzaak en beoordeelt of je wel of geen recht hebt.

Je aanvraag bijzondere bijstand voor medische kosten is afgewezen. En nu?

Heb je te horen gekregen, dat je geen bijzondere bijstand krijgt voor medische kosten? En kom je hierdoor in de problemen omdat je zorgverzekering ze niet vergoed en je te weinig inkomen hebt? Dan kun je misschien wel een vergoeding krijgen via het Tilburgs Ondersteuningsfonds (TOF).  Het TOF is er voor inwoners van de gemeente Tilburg die door onverwachte, maar noodzakelijke kosten, in de financiële problemen komen. Zij kunnen hierdoor onder de armoedegrens leven of dreigen te komen. Oorzaken hiervan zijn bijvoorbeeld nieuwe wetgeving, onverwachte gebeurtenissen of omdat het moeilijk is om werk te vinden. Je kunt hier meer  lezen over TOF: Stichting Ondersteuningsfonds Tilburg – ContourdeTwern. Ben je inwoner van de gemeente Tilburg? En je wil je financiële steun? Vraag dan aan je hulpverlener of diegene een aanvraag voor je wil doen. Heb je geen hulpverlener? Bel het AdviesPunt op 013 549 86 46. Of mail naar adviespunt@contourdetwern.nl. Ook kun je contact opnemen met je contactpersoon bij de gemeente Tilburg. De contactpersoon kan eventueel zorgen voor een doorverwijzing naar TOF. Heb je geen contactpersoon? Bel dan 140 13.

Hoe beoordelen jullie of ik bijzondere bijstand kan krijgen?

Per persoon bekijken we of er recht is op bijzondere bijstand en hoeveel dat is. Elke gemeente heeft hiervoor zijn eigen regels. Van tevoren is daarom vaak moeilijk te zeggen of je wel of geen bijzondere bijstand kunt krijgen.  De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Je hebt een laag inkomen en weinig vermogen.
 • Je hebt noodzakelijke kosten gemaakt in een bijzondere situatie. Je krijgt bijvoorbeeld geen bijzondere bijstand voor normale kosten, zoals boodschappen en huur.
 • Je hebt de kosten in Nederland gemaakt.
 • Je kunt de kosten niet vergoed krijgen uit een andere regeling.

We kijken naar jouw situatie. Dit doen we door papieren bij je op te vragen waarop meer informatie staat over de kosten, we bekijken bankafschriften en we maken soms een afspraak om bij je thuis te komen kijken. Op basis van al deze informatie stellen we vast of je bijzondere bijstand krijgt.

We adviseren je bij twijfel altijd de aanvraag in te dienen.

Hoe werkt het als ik een inkomen anders dan een pwet- of ioaw-uitkering heb en ik wil bijzondere bijstand aanvragen?

Als je geen uitkering of een IOAW-uitkering hébt, berekenen we je draagkracht. Dit is de hoogte van je inkomen waarmee je volgens de wet zelf je bijzondere kosten kunt betalen. Er wordt gekeken naar je inkomen én je eigen geld (vermogen). Zijn de kosten waarvoor je bijzondere bijstand aanvraagt hoger dan je draagkracht? Dan krijg je mogelijk bijzondere bijstand.

Moet ik bijzondere bijstand terugbetalen?

In veel gevallen is de bijzondere bijstand een gift. Dit betekent dat je het bedrag niet aan ons terug hoeft te betalen.

Soms is het een lening. Je moet het bedrag dan uiteindelijk weer terug betalen. Er kan sprake zijn van een lening als:

 • De aanvraag voorkomen had kunnen worden. Je had bijvoorbeeld geld om een koelkast te kopen, maar je hebt het geld voor iets anders gebruikt. Iets wat je niet echt nodig had.
 • Je bijzondere bijstand nodig hebt door jouw eigen schuld. Als je er bijvoorbeeld zelf voor hebt gezorgd dat jouw koelkast kapot is gegaan.
 • Je het geld uiteindelijk terugkrijgt vanuit een andere bron, bijvoorbeeld een waarborgsom.

Voor duurzame gebruiksgoederen (zoals o.a. meubels en witgoed) houden wij rekening met afschrijvingstermijnen. Voorbeeld: wij gaan ervan uit, dat je 10 jaar kunt doen met een nieuwe koelkast. Gaat de koelkast veel eerder kapot, dan kan het zijn dat je een lening krijgt. Let op: zorg ervoor dat je de kapotte spullen niet wegdoet voordat wij de aanvraag hebben kunnen beoordelen. Anders kan het zijn dat je helemaal geen bijzondere bijstand krijgt.

Bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen wordt standaard in de vorm van een lening verstrekt. Het is een gift als:

 • Je langer dan drie jaar een minimuminkomen (bijstandsniveau) hebt en kunt dit ook aantonen.
 • Als je in een schuldtraject zit bij schuldhulpverlening of een wettelijke schuldsanering. Meer over schulden > 
 • Als je je geld al hebt gebruikt voor andere noodzakelijke goederen. Dit moet je wel kunnen aantonen.

Als je door je eigen schuld bijzondere bijstand nodig hebt, gelden deze uitzonderingen niet.

Wie kan me helpen met het doen van een aanvraag?

We kunnen ons voorstellen, dat je wat hulp kunt gebruiken bij het invullen van het aanvraagformulier. Neem dan contact op met de Formulierenhulp van ContourdeTwern en Humanitas. Er zijn ook nog tal van andere organisaties die je kunnen helpen. Kijk op de sociale kaart van de gemeente Tilburg > 

Alle hulp is gratis en in de meeste gevallen word je snel geholpen.

De Formulierenhulp van ContourdeTwern en Humanitas kunnen je helpen bij:

 • Aanvragen bijzondere bijstand
 • Aanvragen collectieve zorgverzekering minima (CZM)
 • Aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • Aanvragen leerlingenvervoer
 • Aanvragen Meedoenregeling
 • Aanvragen huurtoeslag, kindgebonden budget en zorgtoeslag

Voor hulp bij aangifte inkomstenbelasting kun je terecht bij de Smeetskring. Bezoek de website van de Smeetskring >

Bijzondere bijstand voor een langere periode, hoe werkt dat?

Soms is de bijzondere bijstand niet eenmalig. In sommige gevallen krijg je een je de bijstand maandelijks voor een langere periode. Bijvoorbeeld voor een jaar. Zoals bij de kosten van de eigen bijdrage aan het CAK. Om te kijken of je na dit jaar nog steeds recht hebt op de bijzondere bijstand doen we een ‘heronderzoek’. Wij kijken dan of er dingen zijn veranderd in je situatie. We stellen aan jou, en eventueel je bewindvoerder, dan weer een aantal vragen en vragen bepaalde gegevens op. Is alles hetzelfde gebleven en in orde? Dan ontvang je de bijzondere bijstand het jaar erna weer.

Ik wil zelf berekenen waar ik recht op heb

Wil je zelf berekenen waar je recht op hebt bij de gemeente Tilburg? Ga naar de website Bereken uw recht. Bezoek de website Bereken uw recht > . Hier kun je zelf je gegevens invullen en een berekening maken.