GA TERUG
Hulp bij laag inkomen

Kosten kinderopvang

Gaat je kind naar de peuteropvang of kinderopvang? Dan heb je misschien recht op een gemeentelijke bijdrage in de kosten. Hier vind je alles over het aanvragen van een bijdrage in de kosten van de kinderopvang.

Wanneer kun je de vergoeding aanvragen?

Alle ouders betalen een eigen bijdrage voor de peuteropvang of kinderopvang. Hoeveel je zelf betaalt, ligt aan je situatie. Ouders die werken, studeren of een inburgeringscursus volgen kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.  In een paar situaties kun je een vergoeding aanvragen bij de gemeente.

Voorwaarden vergoeding eigen bijdrage kinderopvang of peutervoorziening

 • Je bent mantelzorger.
 • Je hebt om sociale of medische reden kinderopvang nodig en krijgt geen kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.
 • Je ontvangt een bijstandsuitkering terwijl je een re-integratietraject volgt of parttime werkt. Dan vraag je een vergoeding aan voor de eigen bijdrage die overblijft nadat je kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst hebt aangevraagd.

Je aanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld. De gemeente controleert of kinderopvang noodzakelijk is.

Wat heb ik nodig voor de aanvraag?

Bereid je aanvraag goed voor | Dit heb je nodig:

 • Je DigiD en rekeningnummer.
 • Kopie geldig identiteitsbewijs of verblijfsvergunning.
 • Kopie bankpas of bankafschrift (alleen als u geen uitkering heeft).
 • Kopie inkomensbewijs (bijvoorbeeld salarisstrook, uitkeringsspecificatie, pensioen, alimentatie).
 • Kopie contract of offerte van de kinderopvangorganisatie.
 • Kopie van relevante medische verklaringen en/of rapporten (als u de aanvraag doet in verband met een sociale of medische indicatie).

Heb je een partner? Dan heb je ook nodig:

 • DigiD, BSN en rekeningnummer van partner.
 • Kopie geldig identiteitsbewijs of verblijfsvergunning van je partner.
 • Kopie inkomensbewijs (bijvoorbeeld salarisstrook, uitkeringsspecificatie, pensioen, alimentatie) van je partner.

Aanvragen bijdrage kosten kinderopvang >

Kan iemand mij helpen met de aanvraag?

Voor hulp bij het aanvragen kun je zonder afspraak naar het spreekuur van de Formulierenhulp.

Hoe geef ik een wijziging door?

Ontvang je een vergoeding van de gemeente voor kinderopvang of peutervoorziening? En verandert er iets in je situatie? Bijvoorbeeld in je inkomen of het aantal uren opvang dat je afneemt? Geef wijzigingen direct door aan de afdeling Werk & Inkomen.

Wijzigingen geeft u door met het wijzigingsformulier kinderopvang (PDF, 161,8 KB).