GA TERUG
Hulp bij laag inkomen

Kosten kinderopvang

Gaat je kind naar de peuteropvang of kinderopvang? Dan heb je misschien recht op een gemeentelijke bijdrage in de kosten. Hier vind je alles over het aanvragen van een bijdrage in de kosten van de kinderopvang.

Wanneer kun je de vergoeding aanvragen?

Alle ouders betalen een eigen bijdrage voor de peuteropvang of kinderopvang. Hoeveel je zelf betaalt, ligt aan je situatie. Ouders die werken, studeren of een inburgeringscursus volgen kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.  In een paar situaties kun je een vergoeding aanvragen bij de gemeente.

Voorwaarden vergoeding eigen bijdrage kinderopvang of peutervoorziening

 • Je hebt een bijstandsuitkering en bent mantelzorger.
 • Je hebt om sociale of medische reden kinderopvang nodig en krijgt geen kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.
 • Je ontvangt een bijstandsuitkering terwijl je een re-integratietraject volgt of parttime werkt. Dan heb je mogelijk recht op een vergoeding voor de eigen bijdrage die overblijft nadat je kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst hebt aangevraagd. Je hoeft geen aanvraag bij ons in te dienen. Neem contact op met je klantregisseur over de bijdrage kosten kinderopvang.
 • Je hebt geen bijstandsuitkering en geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Er zijn sociale of medische reden waarom kinderopvang nodig is. Je hebt een sociaal medische indicatie (smi).

Je aanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld. De gemeente controleert of kinderopvang noodzakelijk is.

Wat heb ik nodig voor de aanvraag?

Wil je in aanmerking komen voor de bijdrage in de kosten kinderopvang omdat je een bijstandsuitkering hebt en parttime werkt of gaat reïntegreren? Dan hoef je geen aanvraag in te dienen, maar neem je contact op met jouw klantregisseur.
Heb jij of jouw kind een sociaal medische indicatie (SMI) of ben je mantelzorger en heb je een bijstandsuitkering? Vraag dan de vergoeding voor de kosten kinderopvang aan. Bereid deze dan goed voor:

 • Je DigiD en rekeningnummer.
 • Kopie geldig identiteitsbewijs of verblijfsvergunning.
 • Kopie bankpas of bankafschrift (alleen als u geen uitkering heeft).
 • Kopie inkomensbewijs (bijvoorbeeld salarisstrook, uitkeringsspecificatie, pensioen, alimentatie).
 • Kopie contract of offerte van de kinderopvangorganisatie.
 • Kopie van relevante medische verklaringen en/of rapporten (als u de aanvraag doet in verband met een sociale of medische indicatie).

Heb je een partner? Dan heb je ook nodig:

 • DigiD, BSN en rekeningnummer van partner.
 • Kopie geldig identiteitsbewijs of verblijfsvergunning van je partner.
 • Kopie inkomensbewijs (bijvoorbeeld salarisstrook, uitkeringsspecificatie, pensioen, alimentatie) van je partner.

Aanvragen bijdrage kosten kinderopvang >

Kan iemand mij helpen met de aanvraag?

Voor hulp bij het aanvragen kun je zonder afspraak naar het spreekuur van de Formulierenhulp.

Hoe geef ik een wijziging door?

Ontvang je een vergoeding van de gemeente voor kinderopvang of peutervoorziening? En verandert er iets in je situatie? Bijvoorbeeld in je inkomen of het aantal uren opvang dat je afneemt? Geef wijzigingen direct door aan de afdeling Werk & Inkomen.

Wijzigingen geeft u door met het wijzigingsformulier kinderopvang (PDF, 161,8 KB).