GA TERUG
Opleidingen & Praktijk ­ ervaring

Bereid je voor op een BBL-traject of baan

Tijdens een voorschakeltraject kan de klant zich voorbereiden op een baan of een opleiding. Is je klant in staat om leren en werken te combineren? En heeft hij of zij nog niet de juiste diploma’s om in een bepaalde branche aan de slag te gaan en willen ze deze wel halen? Dan kan een voorschakeltraject passend zijn.

1. Wat is het?

De klant krijgt een voortraject om zich voor te bereiden op een BBL-baan in een bepaalde sector. Bijvoorbeeld in de zorg of techniek. De duur varieert van 3 weken tot 6 maanden. Hoe lang het precies duurt, is afhankelijk van welk traject de klant volgt en hoe de klant zich ontwikkelt.

Tijdens het voortraject is er extra aandacht voor taal- en rekenvaardigheden en maken deelnemers kennis met werken en leren in de praktijk. Als het voortraject is afgerond, krijgt de klant een BBL-contract bij een van de deelnemende werkgevers. Daarna start hij met de BBL-baan. Dit betekent niet alleen een betaalde baan, maar ook een kans om een diploma op MBO-1, -2, of -3 niveau te behalen. Tijdens het traject krijgen klanten begeleiding van ervaren coaches. De coaches ondersteunen ze bij hun financiën en het combineren van werk, privé en een opleiding.

2. Wat is het doel?

Als klanten graag willen werken in een bepaalde branche, maar niet de juiste diploma’s hebben. Het gaat om sectoren waar veel werk is.

3. Hoe lang duurt het?

Het schakeltraject is voor klanten die in staat in zijn om werken en leren te combineren. Zij hebben alleen niet de juiste vooropleiding of diploma’s om in een bepaalde branche of beroep aan het werk te gaan. Ze willen deze wel graag halen. Voor de meeste trajecten is een VOG en een goede beheersing van de Nederlandse taal nodig.

4. Voor wie is het?

Het schakeltraject is een oplossing voor klanten die graag willen werken binnen een bepaalde branche of beroep, maar niet de juiste vooropleiding of diploma’s hebben. Door het volgen van een schakeltraject en een BBL-opleiding kunnen zij een startkwalificatie (minimaal MBO niveau 2)  behalen. Zij hebben hierdoor meer kans op werk en werkgevers hebben meer kans op het vinden van personeel. Ook neemt het aantal voortijdig schoolverlaters af.

5. Hoe ziet het contact eruit?

Als er nieuwe schakeltrajecten starten, volgt er een wervingscampagne. De aanmelding gaat via de werkmakelaar. Heeft jouw klant interesse? Dan meld je de klant aan door het proces bemiddeling naar werk in de Suites aan te maken. In de toelichting vertel je waar de klant graag wil werken en of er bijzonderheden zijn. De werkmakelaar bekijkt samen met de klant welke mogelijkheden er zijn om stappen te zetten naar werk. De werkmakelaar en de accountmanager bekijken wat de beste weg naar werk is voor een klant. Een schakeltraject is één van de instrumenten die zij inzetten bij bemiddeling naar werk.

Andere onderdelen van Opleidingen & Praktijk ­ ervaring