GA TERUG
Hulp bij laag inkomen

Energietoeslag

Heb je een laag inkomen? In 2022 kun je een eenmalige energietoeslag krijgen. Met dit extra geld kun je een deel van de energiekosten betalen. Vanaf 15 september kunnen ook Tilburgse studenten met een zelfstandige woning de energietoeslag aanvragen. Op deze pagina lees je hoe je dat kunt doen.

Wil je weten hoe je zelf nog energie kunt besparen? Ga naar de pagina Energie besparen en betalen.

Inkomensgrens verhoogd naar 130%

 • Op 7 oktober 2022 is de inkomensgrens aangepast naar 130% van het bijstandsniveau.
 • Eerdere aanvraag afgewezen vanwege een te hoog inkomen? U hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen. Afgewezen aanvragen worden opnieuw getoetst.
 • Krijgt u alsnog de energietoeslag, dan ontvangt u half december een brief.
 • Half december geen brief ontvangen? Dan heeft u geen recht op de energietoeslag.

Extra 500 euro en ook studenten kunnen de toeslag aanvragen

De regering verhoogt de energietoeslag van 800 euro naar 1.300 euro.

 • Heb je vóór 15 september al een energietoeslag van 800 euro ontvangen?
  Dan maakt de gemeente op 6 oktober nog 500 euro aan je over. Dat gaat automatisch, daar hoef je niets voor te doen.
 • Krijg je de energietoeslag na 15 september?
  Dan ontvang je in één keer 1.300 euro.

Ook studenten met een zelfstandige woning kunnen nu de energietoeslag aanvragen.

Hoe vraag ik de energietoeslag aan?

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de energietoeslag niet automatisch ontvangen? Dan kun je de energietoeslag aanvragen.

Aanvragen energietoeslag >

 

Wat stuur je mee met de aanvraag?

Je situatie Stuur dit document mee
Je betaalt de energierekening zelf direct aan je energiebedrijf
 • Je laatste bankafschrift met daarop de betaling van de energierekening. Op het bankafschrift is ook je naam, adres en rekeningnummer te zien.
Je betaalt de energierekening via de huur of servicekosten
 • Een document waaruit blijkt dat je de energierekening betaalt via de huur en/of servicekosten.
 • Je laatste bankafschrift met daarop de betaling van de huur en/of servicekosten. Op het bankafschrift is ook je naam, adres en rekeningnummer te zien.
Je volgt een MBO, HBO of WO opleiding
 • Document met inschrijving opleiding.
 • Document met al je inkomsten van de laatste 3 maanden. Je mag dit laten zien met bankafschriften of loonstroken.
 • Je laatste bankafschrift met daarop de afschrijving van de huur of hypotheek.

Heb ik recht op de energietoeslag?

Kun je alle voorwaarden met ‘ja’ beantwoorden? Dan kun je de energietoeslag aanvragen.

Voorwaarden energietoeslag

 • Je woont in de gemeente Tilburg.
 • Je bent 21 jaar of ouder. Of je bent een student van 18,19 of 20 jaar.
 • Je woont op jezelf (eventueel met partner en/of kinderen) in een woning
  • met een eigen adres
  • met een eigen deur waar je naar binnen gaat. Deze deur kan op slot.
  • met een eigen keuken, wc en badkamer. Je deelt deze niet met andere huishoudens.
 • Je hebt een laag (gezamenlijk) inkomen.
 • Je bent niet dakloos of thuisloos.
 • Je woont niet in een instelling (bijvoorbeeld een verpleegtehuis).
 • Je betaalt de energierekening van je eigen bankrekening.

Ook goed om te weten

 • Eén energietoeslag per adres.
 • Een eenmalig bedrag van 1300 euro.
 • Je vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) telt niet mee.
 • De energietoeslag is een vorm van bijzondere bijstand. De toeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering.

Wanneer hoor ik of ik de energietoeslag krijg?

Wij zorgen dat je binnen 8 weken een antwoord krijgt. De gemeente controleert je inkomensgegevens. Soms hebben we nog extra informatie nodig. Dan nemen we contact met je op. Heb je een brief ontvangen waarin staat dat je de energietoeslag krijgt? Dan is het bedrag ook overgemaakt naar je rekening.

Kan ik hulp krijgen bij het aanvragen van de energietoeslag?

Ga voor hulp bij de aanvraag zonder afspraak naar het spreekuur van de Formulierenhulp. Meer over de Formulierenhulp >

Hoeveel inkomen mag ik hebben voor de energietoeslag?

Energietoeslag| Inkomenstabel per 1 juli 2022 (130%)
Leefsituatie Leeftijd Netto maand-inkomen
exclusief vakantiegeld
Alleenstaand Student 18-19-20 jr € 1.360,75
21 jr – AOW € 1.360,75
vanaf AOW € 1.513,71
Alleenstaande ouder Student 18-19-20 jr € 1.749,54
21 jr – AOW € 1.749,54
vanaf AOW € 1.845,49
Gehuwd/Samenwonend Student 18-19-20 jr € 1.943,93
21 jr – AOW € 1.943,93
vanaf AOW € 2.050,54

*) U bent een alleenstaande ouder als u thuiswonende kinderen tot 18 jaar heeft. Aan deze bedragen kunt u geen rechten ontlenen. De gemeente rekent uit of u recht heeft op de energietoeslag.

Hoe bereken ik het inkomen?

Voor het berekenen van je inkomen (en dat van je partner), telt je alle inkomsten van één maand bij elkaar op.

Optellen

 • Inkomsten uit werk/uitkering (zonder vakantietoeslag)
 • Pensioen, partneralimentatie/onderhoudsbijdrage
 • Overige inkomsten
 • Alleen voor echtparen: Algemene heffingskorting Belastingdienst (IB/PVV) voor de minst verdienende partner
 • Krijgt u als alleenstaande ouder een kindgebonden budget? Dan telt u €274 mee als inkomen. het bedrag daarboven niet.
 • Voor studenten: Neem het bedrag waar je als student recht op hebt van DUO (WO/HBO €932,87, MBO €766,06). Ook als je minder leent. Tel daar alle inkomsten van jezelf (en je partner) bij op. Bijvoorbeeld van een bijbaantje.

Niet meetellen

 • Kinderalimentatie
 • Bijzondere bijstand
 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Gedeelte van een Kindgebonden budget (€274 telt u mee als inkomen, het bedrag daarboven niet)
 • Persoonsgebonden budget waarmee u zorg inkoopt
 • Woonkostentoeslag
 • Voor studenten:
  • Het bedrag dat u echt ontvangt van DUO (kan minder zijn dan waar u recht op heeft).
  • Eenoudertoeslag van DUO.
  • Financiële bijdrage van ouder(s) voor de studie.

Verandert je inkomen iedere maand?

Dan kijkt de gemeente naar het gemiddelde inkomen van de laatste 3 maanden. Tel je netto inkomsten (zonder vakantietoeslag) van de laatste 3 maanden bij elkaar op. Deel het door 3. Is het gemiddelde inkomen gelijk of lager dan toegestaan (zie inkomenstabel)? Dan kun je de energietoeslag aanvragen. De gemeente vraagt achteraf nog inkomensgegevens bij je op.

Hebt je een eigen bedrijf of werk je niet voor een baas?

Dan kijkt de gemeente naar het gemiddelde inkomen over 2021. Dus neem je jaarinkomen over 2021 en deel het door 12 maanden. Is het gemiddelde gelijk of lager dan toegestaan (zie inkomenstabel)? Dan kunt je de energietoeslag aanvragen. De gemeente vraagt achteraf nog inkomensgegevens bij je op.

Wanneer heb ik geen recht op de energietoeslag?

Geen recht op de energietoeslag

 • Jongeren tot 21 jaar die geen MBO, HBO of WO opleiding volgen.
 • Dak- en thuislozen
 • Mensen die in een inrichting wonen

Ben je dak- of thuisloos of woon je in een instelling? Dan heb je geen energiekosten. Bent je 20 jaar of jonger? Dan zijn je ouders nog financieel onderhoudsplichtig.

Kan ik bezwaar maken als mijn aanvraag is afgewezen?

Heb je een afwijzing ontvangen en ben je het daar niet mee eens? Dan kun je binnen 6 weken bezwaar maken (DigiD verplicht).

Ik heb financiële hulp nodig omdat ik mijn energierekening niet kan betalen.

Vraag hulp als u uw energierekening niet kunt betalen. Bijvoorbeeld door een betaalafspraak te maken met het energiebedrijf of door contact op te nemen met Schuldhulpverlening. Meer over schuldhulpverlening.

Wanneer krijg ik de energietoeslag automatisch?

Iedereen die vóór 1 april 2022 bekend was en aan de voorwaarden voldeed, heeft de energietoeslag automatisch ontvangen op 29 april 2022. Woon je met meerdere mensen met een uitkering op één adres? Dan heeft de persoon die het langst ingeschreven staat op het adres de energietoeslag ontvangen.

Je was bekend bij de gemeente:

 • als je een uitkering had van de gemeente. Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ of Bbz.
 • als je tussen 1 januari en 31 maart 2022 de Meedoenregeling had. Kreeg u op 1 april of later de Meedoenregeling, dan vraagt u de energietoeslag zelf aan.
 • als je een AIO-uitkering kreeg van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Waarom is er de energietoeslag?

De prijzen van energie zijn afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. De regering verlaagt de energiebelasting. Dat ziet iedereen terug op de energierekening. Voor huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van het minimum) is er een extra tegemoetkoming: de eenmalige energietoeslag.