GA TERUG
Hulp bij schulden

Gemeente heeft contact opgenomen

Soms biedt de gemeente jou hulp bij je financiële situatie aan zonder dat je je hiervoor aanmeldt. Zo kunnen we voorkomen dat beginnende betalingsachterstanden verder oplopen en zich ontwikkelen tot schulden. Dit heet vroegsignalering.

Hoe werkt het?

Als je een achterstand hebt in de betaling van je huur, zorgverzekering, energie of water krijgt de gemeente dit signaal door. Schuldhulpverlening biedt hulp aan door contact met je op te nemen. We gaan met je in gesprek over de oorzaak van de betalingsachterstand en denken mee over een oplossing. De ondersteuning is vrijwillig en kan variëren van een eenmalig advies tot een traject. Wij zorgen ervoor dat je zo snel mogelijk de juiste hulp krijgt. Door op tijd het gesprek aan te gaan, kunnen grote financiële problemen voorkomen worden.

Is deelname verplicht?

Nee. Deelname is niet verplicht. Het doel is om je te helpen. Als je hier geen gebruik van wilt maken dan kun je dat aangeven op het moment dat de hulp wordt aangeboden.

Privacy

Vroegsignalering is een wettelijke taak voor gemeenten in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Er zijn landelijk afspraken gemaakt met de vertegenwoordigende organisaties en brancheverenigingen. De gemeente Tilburg heeft met iedere partij die betalingsachterstanden aanlevert een overeenkomst gesloten. Over de uitwisseling van gegevens zijn goede afspraken gemaakt. Het gebeurt op een veilige manier, alleen noodzakelijke gegevens worden gedeeld en bepaalde persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor de medewerker die zijn aangewezen voor vroegsignalering.

Je kunt bezwaar maken tegen de gegevensuitwisseling bij de organisatie die de betalingsachterstand bij ons heeft gemeld. Ook kies je er zelf voor of je de hulp wel of niet wilt aanvaarden en om wel of geen toestemming te verlenen om gegevens verder te delen met andere instanties.

Meer weten over privacy? Bekijk de pagina over privacy >

Experiment Vroegsignalering hypotheekachterstanden

Vanaf 1 januari 2022 krijgt de gemeente naast betalingsachterstanden van de huur, zorgverzekering, energie en water ook van drie geldverstrekkers gegevens door, namelijk: Aegon, Rabobankgroep en Obvion. Het gaat dan om hypotheekachterstanden van eigenwoning-bezitters door.

Wat doen we en waarom?
Als je twee maanden achterloopt met het betalen van de hypotheek en je er samen met de geldverstrekker niet uitkomt, biedt de gemeente je hulp aan door contact met je op te nemen. De gemeente Tilburg probeert hiermee de komende vier jaar ook eigenwoning-bezitters via vroegsignalering te bereiken.

Welke gegevens krijgen we?
Aegon, Rabobankgroep en Obvion geven via een gezamenlijke ICT-omgeving naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en de hoogte van de betalingsachterstand door aan de gemeente. Deze signalen worden 1 jaar bewaard.

Delen met derden
Wij delen je gegevens niet met anderen buiten de Gemeente Tilburg. Alleen onze eigen medewerkers die te maken hebben met vroegsignalering kunnen bij je gegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
De gemeente Tilburg is verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van je gegevens. Heb je vragen over je privacy? Stel ze dan via privacy@tilburg.nl. Onze Functionaris Gegevensbescherming helpt je graag verder.