GA TERUG
Ik heb een uitkering

Mijn gegevens en privacy

In de Participatiewet staat welke gegevens wij bij je mogen opvragen om te bepalen of je recht hebt op een bijstandsuitkering. Hier lees je meer over welke gegevens dat zijn, hoe we deze gegevens vastleggen en welke rechten je hebt.

Wat mag Werk & Inkomen allemaal van mij weten?

Vanuit de Participatiewet (artikel 53) mogen wij de gegevens aan je vragen die nodig zijn om je recht op een uitkering vast te kunnen stellen. Dit zijn gegevens over je identiteit, je leefsituatie, je woonsituatie, inkomen en vermogen. Wij moeten zorgvuldig omgaan met je gegevens en ervoor zorgen dat onbevoegde mensen geen toegang hebben tot je gegevens. Daarom zijn onze systemen goed beveiligd. Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot je gegevens.

Wat doet Werk & Inkomen met mijn gegevens?

Je gegevens worden geregistreerd in ons systeem. Dit heet Suite voor het Sociaal Domein. Je hebt een eigen digitaal persoonsdossier. Je gegevens worden bewaard zolang je een uitkering van ons ontvangt. Als je uitkering stopt, moeten wij je gegevens nog 10 jaar bewaren. Dit is zo vastgelegd in de Archiefwet. Na deze termijn vernietigen wij je gegevens.

Wat legt de gemeente van mij vast als ik een regeling aanvraag?

In ieder geval je naam, adres, geboortedatum en je BSN. Naast deze algemene gegevens kan het ook nog zijn dat aanvullende gegevens nodig zijn. Denk aan inkomensgegevens en de gezinssamenstelling. Wij leggen je gegevens vast in ons systeem en er wordt een digitaal persoonsdossier voor je aangemaakt. Hierin staan alle brieven die je van ons krijgt.

Kan ik mijn eigen gegevens inzien?

Momenteel werken we aan een privacy statement per afdeling. Hierin worden deze zaken opgenomen. Dit is nog niet af.

Daarom geldt voor nu het algemene privacy statement van de gemeente. Dit is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op basis van deze wet heb je recht op:

  • Inzage van de gegevens die bij ons bekend zijn. Je kunt een inzageverzoek digitaal indienen. De gemeente Tilburg behandelt je verzoek binnen 1 maand.

Doe een verzoek Inzage persoonsgegevens >

  • Informatie over de manier waarop je gegevens worden verwerkt.
  • Correctie, aanvulling en afscherming van je gegevens.
  • Een verzoek aan de gemeente Tilburg om je gegevens te verwijderen als de gemeente geen legitieme reden heeft de gegevens langer te verwerken.
  • Het maken van bezwaar tegen het gebruik van je persoonsgegevens.
  • Het indienen van een klacht als je ontevreden bent over de manier waarop je persoonsgegevens verwerkt worden.

Dien een klacht in >

Met wie worden mijn gegevens gedeeld?

Je gegevens worden niet gedeeld met andere organisaties zonder dat jij hier toestemming voor hebt gegeven. Heb je een bewindvoerder? Dan worden daar wel gegevens mee gedeeld, omdat de bewindvoerder namens jou handelt. Neem je namens iemand anders contact op met ons? Dan kunnen wij zonder machtiging van die persoon geen informatie geven. Uit de machtiging moet duidelijk naar voren komen wie toestemming geeft aan wie. Ook moet de machtiging van beide een handtekening staan en moet er een kopie van een legitimatiebewijs worden toegevoegd.