GA TERUG
Ik wil een uitkering aanvragen

Alles over het aanvragen van een bijstandsuitkering

Heb je (tijdelijk) geen inkomen? Loopt je WW binnenkort af? Vraag dan een bijstandsuitkering aan. Je kunt ook een uitkering aanvragen als je een inkomen hebt onder de bijstandsnorm. Dan vullen wij je inkomen aan tot de norm. Op deze pagina lees je hoe je een bijstandsuitkering aanvraagt. Snap je iets niet of heb je geen antwoord gevonden? Bel dan 14 013 of stuur een e-mail. Vul het contactformulier in van de gemeente Tilburg > 

Hoe kan ik een uitkering aanvragen?

Je kunt op drie manieren de bijstandsuitkering aanvragen:

1) Via de website van het UWV

Op de website van het UWV kun je de bijstandsuitkering digitaal aanvragen. Bezoek de website van het UWV > . Je hebt een DigiD nodig om de aanvraag te doen. Na het inloggen vul je een formulier met vragen in. Zorg dat je deze gegevens bij de hand hebt als je start met het invullen van het formulier:

 • Je Burgerservicenummer (BSN)
 • Gegevens over het inkomen dat je nu hebt. Bijvoorbeeld een andere uitkering, inkomen uit de baan die je nu hebt, een belastingteruggave, alimentatie etc.
 • Je woonsituatie. Het gaat dan om de hoogte van je huur of hypotheek.
 • Je laatste werkgever of het uitzendbureau waarvoor je werkt of werkte. De begin- en einddatum van het arbeidscontract is belangrijk.
 • De gegevens van je partner en kinderen. Het gaat dan om het BSN, geboortedatum en inkomen.
 • Soms hebben we ook informatie nodig over andere mensen die ingeschreven staan op jouw adres.
 • Bewijs van inschrijving bij UWV van jou en je partner.
 • Je spaargeld, waardevolle bezittingen, schulden en bankrekeningen.

Als je het formulier hebt ingevuld klik je op verzenden. Plan daarna meteen een aanmeldingsgesprek in bij de gemeente Tilburg. Doe dit binnen twee werkdagen.

Maak een afspraak >

Het is heel belangrijk dat je deze afspraak maakt. Pas als je dit hebt gedaan gaan we met je aanvraag aan de slag. Het aanmeldingsgesprek heb je met een medewerker van Werk en Inkomen. Samen bekijken jullie jouw situatie om te zien of je recht hebt op een uitkering.

2) Bel de servicebalie van Werk & Inkomen

Je kunt de balie elke werkdag bereiken tussen 08:30 uur en 16:30. Bel naar 14 013 en vraag naar de afdeling Werk & Inkomen, team Uitkeringsbeoordeling. Je krijgt een medewerker aan de telefoon. Deze vraagt je naam, geboortedatum en Burgerservicenummer. Hij of zij vraagt je ook om iets over je situatie te vertellen.

Samen kijk je eerst of het lukt om je aanvraag en de afspraak digitaal te regelen. Lukt dat niet, dan plannen jullie de afspraak telefonisch. Tijdens dat gesprek bespreek je ook welke formulieren je nog moet invullen en welke gegevens we nodig hebben.

3) Kom naar de balie van Werk & Inkomen

Je kunt ook langskomen bij de balie van Werk en Inkomen om de afspraak te maken. Bijvoorbeeld als je niet zo handig bent met de computer, je het Nederlands niet zo goed kent of als je geen DigiD hebt. Een medewerker helpt je dan met het plannen van een aanmeldingsgesprek. Neem je legitimatiebewijs mee als je langskomt.

Wat gebeurt er na het aanmeldingsgesprek?

Als je na het aanmeldingsgesprek alle gegevens hebt ingeleverd, gaat de medewerker met je aanvraag aan de slag. Hij/zij bekijkt of alles klopt en of alles voldoet aan de wettelijke eisen van een bijstandsuitkering. Soms missen er toch nog wat gegevens. Je krijgt dat een brief waarin staat welke gegevens we nog van je nodig hebben.

Je mag de gegevens digitaal inleveren of via de post. Ook mag je naar de balie komen. Je kunt daar ook kopieën laten maken van de brieven.

Hoe lang duurt het voordat ik de uitkering krijg?

De gemeente moet binnen 8 weken beslissen of je de uitkering krijgt. Dit staat zo in de wet. De 8 weken gaan in op het moment dat je alles hebt ingeleverd wat we nodig hebben om te bekijken of je recht hebt op een uitkering.

Voorbeeld:

 • 1 januari heb je digitaal, telefonisch of aan de balie de uitkering aangevraagd
 • Je plant zelf meteen het aanmeldingsgesprek. Meestal kan dit binnen een paar werkdagen.
 • Tijdens het aanmeldingsgesprek bekijk je samen met een medewerker van Werk en Inkomen jouw situatie.
 • Na het aanmeldingsgesprek krijg je een brief waarin staat wat je moet inleveren. De datum bovenaan de brief is 8 januari.
 • Je hebt twee weken de tijd om alles in te leveren. Je moet dus uiterlijk 22 januari alles hebben ingeleverd. Als je dit niet doet, dan loop je het risico dat je aanvraag niet beoordeelt kan worden. Verwacht je dat het je niet gaat lukken om alles op tijd in te leveren? Heb je hulp nodig? Neem dan contact op met de medewerker die met je aanvraag bezig is.
 • Zodra de medewerker je gegevens heeft ontvangen, kijkt hij of zij of de gegevens die je hebt ingeleverd compleet zijn. Als ze niet compleet zijn, krijg je een nieuwe brief waarin staat wat er nog mist.
 • Als je alles hebt ingeleverd start de beslistermijn van de gemeente. De medewerker heeft dus vanaf 22 januari (als alles compleet is) nog 8 weken de tijd om een beslissing te nemen. De medewerker zal er wel alles aan doen om een beslissing te nemen binnen 4 weken. Zo weet je eerder of je een uitkering krijgt. Soms halen we 4 weken niet, omdat sommige situaties ingewikkeld zijn. Je situatie heeft dan meer aandacht en tijd nodig. Hierdoor hebben we soms de volle 8 weken nodig om een goede beslissing te kunnen maken.

Wanneer gaat mijn uitkering in?

De ingangsdatum van een bijstandsuitkering is de dag dat je de aanvraag doet. Is dat bijvoorbeeld 1 januari? Dan is dat de dag waarop de uitkering ingaat. Een bijstandsuitkering kan niet eerder ingaan, tenzij er dringende en bijzondere redenen voor zijn. De uitkering kan wel later in gaan dan de aanvraagdatum. Dat is bijvoorbeeld als je je 4 weken eerder aanmeldt, dan de einddatum van je andere uitkering of het aflopen van je arbeidscontract.

Ik ben dakloos. Kan ik een uitkering aanvragen?

Ben je dak- of thuisloos? Meld je dan bij de servicebalie van Werk & Inkomen voor een aanmeldingsgesprek. Na het aanmeldingsgesprek vragen we je bewijsstukken in te leveren over je verblijfplaats. De gemeente controleert of je op dit adres of op de door jou aangegeven verblijfplaats verblijft. Klopt het allemaal? Dan nemen we je aanvraag in behandeling. Als blijkt dat je recht hebt op een bijstandsuitkering, dan krijg je een briefadres van de gemeente en een postvakje op Koningsplein 10, Tilburg. Dit adres is 3 maanden geldig. In deze drie maanden vragen we je:

 • actief op zoek te gaan naar een woning (kamer, appartement of huis) waar je kunt wonen en je in kunt schrijven. Dit moet je ook aan kunnen tonen.
 • je aan te melden bij maatschappelijke opvang Traverse
 • je in te schrijven bij woninginzicht.nl.

Iedere maand vul je een Verklaring omtrent Verblijf in. Dit is een formulier waarop je per dag aan geeft waar je verblijft. Als je ergens logeert dan vragen we de persoon bij wie je logeert om ook een handtekening te zetten.  Het formulier leggen we voor je klaar in je postvakje.

Verblijf je grotendeels van je tijd bij één vast persoon? Dan bekijken we of het mogelijk is om je in te schrijven op dat adres.

Ik sta niet ingeschreven in de gemeente Tilburg. Kan ik een uitkering aanvragen?

Nee je hoeft (nog) niet in Tilburg ingeschreven te staan om een uitkering aan te vragen. Als je bijvoorbeeld vanuit een andere gemeente naar Tilburg verhuist en nog niet staat ingeschreven, dan kun je de uitkering wel alvast aanvragen.

Ik zit in detentie en kom bijna vrij. Kan ik een uitkering aanvragen?

Je kunt in de gemeente waar je woont of gaat wonen een bijstandsuitkering aanvragen. De gemeente waar je vóór je detentie woonde is verantwoordelijk om je te helpen na de detentieperiode.  In de gemeente Tilburg helpen regisseurs re-integratie (ex)gedetineerden van het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant je.

Hulp van een regisseur
Als je tijdens je detentie verblijft in de Penitentiaire Inrichtingen (PI) in Vught, Grave of  Dordrecht, komt één van de regisseurs bij je op gesprek. Tijdens dit gesprek bekijken jullie samen je situatie. Jullie maken afspraken over welke hulp je nodig hebt zodra je uit detentie komt.  Denk hierbij aan het regelen van een ID-bewijs, een huis, werk en inkomen, schulden, zorg, zorgverzekering en afspraken met justitie. Als je in een andere PI verblijft, dan ontvang je brief waarin staat waar we je bij kunnen helpen als je vrijkomt. De contactgegevens van de regisseurs staan daar ook in.

Het is belangrijk dat je zo veel mogelijk dingen zelf gaat regelen. De regisseur helpt je hierbij. Hij of zij zorgt dat de organisaties waar je mee te maken hebt, goed met elkaar samenwerken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Werk en Inkomen, de casemanager van de P.I., de reclasseringsmedewerker en andere organisaties waar je mee te maken hebt. Hier beginnen zij al mee tijdens jouw detentie.

Uitkering aanvragen
Wil je een uitkering aanvragen?  Of wil je de uitkering die je had weer opstarten? Geef dit door aan de regisseur van het  Zorg- en Veiligheidshuis.  Deze neemt contact op met de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Tilburg.  Zij regelen een telefonische afspraak voor je. Een medewerker van Werk en Inkomen belt je op de dag van de afspraak. Samen nemen jullie een formulier met vragen (het inlichtingenformulier) door. Ook vraagt de medewerker je om een aantal documenten die nodig zijn in te leveren. Als alle informatie compleet is, bekijkt de medewerker of je (weer) recht hebt op de uitkering.

Ik ben jonger dan 27 jaar. Kan ik een uitkering aanvragen?

Ben je jonger dan 27 jaar? Dan gelden er andere regels bij de aanvraag van je uitkering. Dan ben je verplicht om eerst te kijken of je een opleiding kunt volgen of werk kunt vinden. Daar krijg je vier weken de tijd voor. Dit heet de ‘zoekperiode’. Na de zoekperiode kun je officieel een aanvraag indienen. Het is belangrijk dat je deze vier weken je best doet om een opleiding of werk te vinden. Er geldt géén zoekperiode, als je:

 • op een VSO/PRO school zit/hebt gezeten
 • de gemeentelijke studietoeslag krijgt
 • geen opleiding hebt afgerond en/of als je geen werkervaring hebt
 • ondersteund wordt door een maatschappelijke organisatie in de stad. Bijvoorbeeld: Traverse of IMW.

De aanvraag doe je via werk.nl. Hier vul je je persoonlijke gegevens in. Daarna krijg je de melding, dat je het formulier niet kunt verzenden. Er staat ook dat je binnen 2 werkdagen een aanmeldingsgesprek kunt plannen via www.tilburg.nl. Tijdens dat aanmeldingsgesprek legt een rechtmatigheidsconsulent de zoekperiode aan je uit. Je krijgt dan een formulier waarop staat welke gegevens we van je nodig hebben.

Schat de rechtmatigheidsconsulent in dat je kunt werken of weer terug naar school kan? Dan meldt hij of zij je aan bij een klantregisseur. De klantregisseur neemt dan contact met je op om te bekijken welke hulp je nodig hebt om (weer) aan de slag te gaan. De afspraken die je hierover maakt, komen in een plan van aanpak.

Hoogte uitkering jongeren van 18 tot 21 jaar

De bovenstaande regels gelden ook voor jongeren van 18, 19 en 20 jaar. De hoogte van de uitkering is wel een stuk lager (jongerennorm). Dit komt doordat je ouders een onderhoudsplicht voor jou hebben tot je 21 jaar bent. Dat betekent dat we van je ouders verwachten dat zij ook een financiële bijdrage leveren naast je uitkering.

Als er redenen zijn waardoor dat niet kan, dan kan de gemeente je uitkering aanvullen met bijzondere bijstand, zodat je voldoende geld hebt om rond te komen.

De gemeente bekijkt dan wel of dit geld teruggehaald kan worden bij je ouders. Soms kan dit niet. Bijvoorbeeld wanneer je ouders zijn overleden, in het buitenland wonen of wanneer ze zelf een laag inkomen of een bijstandsuitkering hebben waardoor ze dit niet kunnen betalen.

Ik woon in een zorginstelling. Kan ik een uitkering aanvragen?

Jonger dan 21 jaar

Je hebt geen recht op bijstand als je (tijdelijk) woont bij een zorgorganisatie. Volgens de wet zijn je ouders namelijk nog verplicht om voor je levensonderhoud te betalen. Dat geldt ook voor zakgeld en kleedgeld.

Kunnen je ouders niet betalen? Bijvoorbeeld omdat ze zelf een bijstandsuitkering hebben? Dan heb je waarschijnlijk recht op bijzondere bijstand. Deze kunt u ook bij de gemeente aanvragen.

Ouder dan 21 jaar

Dan heb je recht op bijstand als je aan de voorwaarden voldoet. Houd er wel rekening mee, dat je uitkering lager is dan die van iemand die niet bij een zorgorganisatie woont omdat je ook minder kosten maakt voor het verblijf in de instelling. Lopen de vaste lasten van je woning door tijdens je verblijf bij de zorginstelling? Dan kunt je hiervoor bijzondere bijstand aanvragen.

Mijn inkomen is niet hoog genoeg. Kan ik een uitkering aanvragen?

Heb je een ander inkomen dan een bijstandsuitkering (bijvoorbeeld uit werk, werkeloosheidswet (WW), ziektewet (ZW), alimentatie, pensioen)? En is je inkomen lager dan de hoogte van de bijstandsuitkering? Dan heb je misschien recht op een aanvullende bijstandsuitkering. De hoogte hiervan hangt af van je leeftijd en leefsituatie. 

Voldoe je aan alle voorwaarden voor een aanvullende bijstandsuitkering? Dan krijgt je maandelijks een inkomstenverklaring waarop je je inkomen invult. Je voegt ook altijd een kopie van je loonstrook of ander bewijs van je inkomen bij deze inkomstenverklaring.

Ik heb een Werkloosheidsuitkering. Kan ik een uitkering aanvragen?

Heb je een WW-uitkering? Dan kun je 4 weken vóór de einddatum van deze uitkering een bijstandsuitkering aanvragen. Je bijstandsuitkering gaat dan in op de einddatum van je WW-uitkering.

Voorbeeld: je WW-uitkering loopt van 1 oktober tot en met 31 december. Je kunt dan vanaf 3 december een bijstandsuitkering aanvragen. Als je de uitkering krijgt dan heb je recht vanaf 1 januari, de dag nadat je WW-uitkering is gestopt. Zorg dat je 4 weken van te voren je bijstandsuitkering aanvraagt. Dan hebben wij voldoende tijd om je aanvraag te beoordelen en de uitkering op tijd in te laten ingaan. Vraag je de uitkering helemaal aan het einde van je ww uitkering aan, dan is de ingangsdatum niet anders dan wanneer je ruim van te voren aanvraagt, maar kan het zijn dat je de betaling pas later krijgt.

Ik heb geen bankrekening. Kan ik een uitkering aanvragen?

Je kunt een bijstandsuitkering aanvragen als je geen bankrekening hebt. Samen met je rechtmatigheidsconsulent kun je een basisbankrekening aanvragen. Dit noemen we ook wel ‘convenantrekening’. Je ontvangt je uitkering dan op díe rekening.

Een basisbankrekening krijg je als je om wat voor reden dan ook geen betaalrekening kunt krijgen. Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen om voor deze bankrekening in aanmerking te komen:

 • Je kunt om wat voor reden dan ook geen gewone bankrekening aanvragen.
 • Je bent minimaal 18 jaar.
 • Je hebt een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland of een postadres bij een erkende hulpverleningsorganisatie of overheidsinstantie.
 • Je hebt een geldig identiteitsbewijs.

De basisbankrekening is eigenlijk een gewone bankrekening. Net als met iedere bankrekening kun je geld overmaken binnen Nederland, geld pinnen bij je eigen bank, betalen in winkels in Nederland en rekeninginformatie ontvangen.

Pinpas van de gemeente Tilburg

Lukt het niet om de basisbankrekening te regelen? Dan kun je van de gemeente een pinpas krijgen. Deze pas heet de BNG Prepaid PINkaart. Zo kun je toch je uitkering ontvangen. Met deze pinpas kun je betalen in winkels en geld opnemen bij geldautomaten. Je vraagt deze pas aan bij je rechtmatigheidsconsulent. Bij deze pinpas hoort een persoonlijke pincode. Deze ontvang je in een gesloten envelop. Je moet tekenen voor ontvangst van deze pinpas.

Kan ik hulp krijgen bij het aanvragen?

Ja, je kunt hulp krijgen via de servicebalie (link naar aanvraag) of via Maatschappelijk werk.

Kan ik ook toeslagen aanvragen bij de gemeente?

Nee, toeslagen vraag je niet aan bij de gemeente. Dit doe je bij de belastingdienst.