GA TERUG
Ik wil een uitkering aanvragen

Hoeveel uitkering krijg ik?

Hoeveel uitkering je krijgt hangt af van je persoonlijke situatie:

 • je leeftijd
 • gezinssamenstelling
 • woonsituatie
 • andere inkomsten

Op deze pagina lees je hier alles over.

Hoeveel uitkering ga ik krijgen?

Je bepaalt de hoogte van je uitkering niet zelf. Dit doet de landelijke overheid in Den Haag. Als je samen met je partner een uitkering krijgt, dan krijg je 100% van dat bedrag. Als je geen partner hebt, dan krijg je 70% van dat bedrag. De hoogte hiervan verandert twee keer per jaar: op 1 januari en op 1 juli.

Deze dingen bepalen de hoogte van de je uitkering:

 • Je leeftijd. Iedereen die jonger is dan 21 jaar krijgt een lagere uitkering. Tot en met je 21e zijn je ouders onderhoudsplichtig. Zij moeten voor jou zorgen. Is er bij jou een bijzondere reden waardoor dit niet kan? Geef dat dan aan bij je contactpersoon.
 • Ben je alleenstaand of heb je een partner. Wanneer je samen met je partner een uitkering hebt, krijg je een andere uitkering dan wanneer je geen partner hebt.
 • Het aantal mensen waarmee je op een adres woont. Als je met meer personen op je adres woont, dan kun je je woonkosten vaak delen. Je krijgt dan ook minder uitkering.
 • De woonvorm waar je in woont. Wanneer je verblijft in een zorginstelling, waarbij de woonkosten vanuit andere regelingen worden betaald, is je uitkering ook lager.

Het wel of niet hebben van kinderen is niet van invloed op de hoogte van je bijstandsuitkering. De extra financiële ondersteuning die je hierdoor mogelijk nodig hebt, vraag je bij de Belastingdienst en de SVB aan. Dit zijn bijvoorbeeld kinderbijslag en kindgebondenbudget.

Je vindt hieronder per leeftijd en situatie de hoogte van de uitkering per maand. Ook staat hier wat je opbouwt aan vakantiegeld.

Ik ben 18, 19 of 20 jaar
Je situatie Bedrag mét vakantiegeld Bedrag zonder vakantiegeld Vakantiegeld 5
Alleenstaande € 316,94 € 301,09 € 15,85
Alleenstaande ouder € 316,94 € 301,09 € 15,85
Gehuwden die beiden 18, 19 of 20 jaar zijn, zonder kinderen € 633,88 € 602,19 € 31,69
Gehuwden die beiden 18, 19 of 20 jaar zijn, met kinderen € 1.000,69 € 950,66 € 50,03
Gehuwden waarvan de een 18, 19 of 20 jaar is en de ander 21 jaar of ouder, zonder kinderen € 1.233,96 € 1.172,26 € 61,70
Gehuwden waarvan de een 18, 19 of 20 jaar is en de ander 21 jaar of ouder, met kinderen € 1.600,77 € 1.520,73 € 80,04

 

Ik ben tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd
Je situatie Bedrag mét vakantiegeld Bedrag zonder vakantiegeld Vakantiegeld 5%
Alleenstaand zonder kinderen en zonder partner of andere volwassen huisgenoten € 1.283,83 € 1.219,64 € 64,19
Alleenstaand mét kinderen en zonder partner of andere volwassen huisgenoten € 1.283,83 € 1.219,64 € 64,19
Gehuwden (zonder andere inwonende volwassenen) € 1.834,04 € 1.742,34 € 91,70

 

 

Ik ben ouder dan 21 jaar en woon in een zorginstelling
Je situatie Bedrag mét vakantiegeld Bedrag zonder vakantiegeld Vakantiegeld 5%
Alleenstaand en geen andere volwassenen huisgenoten € 448,51 € 428,18 € 20,33
Alleenstaand met kinderen en geen volwassen huisgenoten € 448,51 € 428,18 € 20,33
Gehuwden en geen volwassen huisgenoten € 727,31 € 695,69 € 31,62

 

Ik heb de pensioensgerechtigde leeftijd

Als je de pensioensgerechtigde leeftijd hebt bereikt, is je bijstandsuitkering altijd een aanvulling op je AOW-uitkering. Je uitkering sámen met je AOW kan nooit méér zijn dan de bedragen hieronder. Afhankelijk van je situatie kan de uitkering lager worden.

Situatie bedrag mét vakantiegeld bedrag zonder vakantiegeld Vakantiegeld 5%
Alleenstaand zonder andere volwassenen huisgenoten € 1.425,76 € 1.354,47 € 71,29
Alleenstaand met kinderen en zonder volwassen huisgenoten € 1.425,76 € 1.354,47 € 71,29
Gehuwden zonder andere volwassenen huisgenoten € 1.932,32 € 1.835,70 € 96,62
Gehuwden waarvan eentje pensioen heeft en de ander tussen de 21 jaar en de pensioensgerechtigde leeftijd is € 966,16 € 917,85 € 48,31

Wat is de kostendelersnorm?

Verblijf je samen met één of meer volwassenen op één adres? Dan passen we de hoogte van je uitkering hierop aan. Dit heet de kostendelersnorm. Hoe meer huisgenoten van 27 jaar of ouder, hoe lager jouw uitkering of de uitkering van je huisgenoot is. De wet zegt namelijk dat je de woonkosten dan samen kunt delen. Voor de kostendelersnorm maakt het niet uit of je getrouwd bent en of je familie bent van elkaar. Het maakt ook niet uit waarom je samen een woning deelt.

Heb je zelf een uitkering? En ben je jonger dan 27 jaar? Dan tellen je huisgenoten van 27 jaar en ouder wél mee als kostendelende medebewoner (behalve als er sprake is van een commercieel huurcontract).

De kostendelersnorm kan bijvoorbeeld bij deze situaties gelden:

 • Een huishouden van twee of meer volwassenen die samen een woning delen.
 • Een gezin met twee ouders en een volwassen kind dat nog thuis woont.
 • Een opa of oma die je in huis hebt genomen
 • Een broer, zus, neef of nicht die je in huis hebt genomen.
 • De partner van je volwassen zoon of dochter die je in huis hebt genomen.
 • Je bent zelf jonger dan 27 jaar en ontvangt een bijstandsuitkering. En je woont samen met huisgenoten van 27 jaar of ouder.

Volwassenen die niet meetellen voor de norm zijn:

 • Kinderen/huisgenoten jonger dan 27 jaar.
 • Leerlingen en studenten die een mbo, hbo of wo volgen en recht hebben op studiefinanciering (of WTOS: Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten).
 • Kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) huurprijs betalen voor de kamer, levensonderhoud en inwoning. Of (als zij zelf een uitkering krijgen) hun verhuurders of kostgevers.
Inkomsten en vermogen huisgenoten

De inkomsten en het vermogen van je huisgenoten tellen niet mee voor het recht op een uitkering. Alleen je eigen inkomsten en vermogen. Als je getrouwd bent/samenwoont telt het inkomen en vermogen van je partner wel mee.

In de tabel hieronder zie je de kostendelersnorm bij verschillende aantallen kostendelers. In de eerst kolom staat aangegeven uit hoeveel personen het huishouden bestaat. In de kolom daarna zie je hoe hoog het percentage uitkering is dat iedere persoon in huis krijgt en in de laatste kolom staat het totaal van iedereen bij elkaar.

Een voorbeeld:

 • Als de hoogte van een uitkering van gehuwden 1300,- is, dan krijg je als alleenstaande die alleen woont daar 70% van. Dat is 910,- per maand.
 • Wonen er vier alleenstaanden op 1 adres, dan krijgen zij allemaal 40% van de 1300,-. Dat is 520,-.
 • Samen krijgen ze dan 2080,- wat gelijk is aan 160% van de uitkering voor gehuwden.

Kun je op basis van dit voorbeeld niet  goed inschatten hoe het er in jouw situatie uitziet? Neem dan contact op met de rechtmatigheidsconsulent.

Huishouden Bijstandsnorm per persoon Totale bijstandsnorm als alle personen bijstand ontvangen
Eénpersoonshuishouden 70% 70%
Tweepersoonshuishouden 50% 100%
Driepersoonshuishouden 43 1/3 % 130%
Vierpersoonshuishouden 40% 160%
Vijfpersoonshuishouden 38% 190%