GA TERUG
Ik wil een uitkering aanvragen

Verhaal en alimentatie

Als je uit elkaar gaat, dan kan het zijn dat je alimentatie moet betalen of dat je alimentatie ontvangt. Alimentatie wordt door de ene ex-partner aan de andere ex-partner betaald. Als jij of je ex-partner een bijstandsuitkering aanvragen bekijken wij of we deze deels kunnen verhalen bij jou of je ex-partner. Hier lees je daar meer over.

Wat is alimentatie?

Als je uit elkaar gaat, dan kan het zijn dat je alimentatie moet betalen of dat je alimentatie ontvangt. Alimentatie wordt door de ene ex-partner aan de andere ex-partner betaald.

We kennen twee soorten alimentatie:

  • Alimentatie voor de kinderen
  • Alimentatie voor de ex-partner

Je betaalt of krijgt kinderalimentatie tot het (jongste) kind 21 jaar wordt. De kinderalimentatie kan als het kind 18 is geworden ook rechtstreeks aan het kind betaald worden. Hoe lang je partneralimentatie betaalt of krijgt hangt af van hoe lang je huwelijk heeft geduurd.

Ik heb recht op alimentatie maar mijn ex-partner betaalt deze niet.

Heb je recht hebt op alimentatie en betaalt je ex-partner deze niet? Neem dan contact op met het LBIO. Zij kunnen de alimentatie waar je recht op had proberen te incasseren bij je ex-partner. Ze kunnen hierbij tot maximaal 6 maanden terug gaan.  Hiervoor hebben zij een aantal documenten van je nodig. Als je zelf een uitkering hebt,  kan het zijn dat je hier een toestemmingsformulier voor moet ondertekenen. Met behulp van dit formulier kan het LBIO de alimentatie direct overmaken aan de gemeente en hoeft deze niet (achteraf) op je uitkering gekort te worden.

Wat is een onderhoudsbijdrage?

Bij het aanvragen van een uitkering vragen we wie je ex-partner en/of de vader/moeder van je kinderen is. We kunnen dan onderzoeken of we een deel van de uitkering kunnen verhalen bij je ex-partner. Dit betekent dat we gaan kijken of we een deel van de uitkering die we aan je betalen, bij je ex-partner terug kunnen halen. Hij of zij krijgt een brief van ons. We vragen een formulier in te vullen. Op dat formulier staan vragen over zijn of haar persoonlijke situatie. We vragen ook om informatie over de inkomsten die iemand heeft. Soms zijn er meer gegevens nodig.

Een medewerker van Werk en Inkomen bekijkt de informatie en beoordeelt of je ex partner voldoende geld heeft om te betalen. Dit noemen we draagkracht. Het bedrag dat hij of zij moet betalen noemen we de onderhoudsbijdrage. Deze bijdrage berekenen we op dezelfde manier berekend als de alimentatie. Het verschil is dat je ex-partner de onderhoudsbijdrage niet aan jou betaalt, maar aan de gemeente. Dit bedrag kan nooit hoger zijn dan de uitkering. Als je uitkering stopt omdat je gaat werken of om een andere reden, dan stopt de onderhoudsbijdrage ook.