GA TERUG
Ik wil een uitkering aanvragen

Welke gegevens moet ik inleveren?

Om te beoordelen of je recht hebt op een bijstandsuitkering hebben we een aantal persoonlijke gegevens van je nodig. Op deze pagina lees je welke dat zijn.

Welke gegevens moet ik inleveren?

Niet iedereen moet dezelfde infomatie inleveren bij het aanvragen van een bijstandsuitkering. Dit hang allemaal af van je persoonlijke situatie. Als je alleen woont, moet je andere gegevens inleveren dan wanneer je samen woont. Er zijn ook zaken die je in ieder geval moet inleveren. Of je nu wel of niet een partner hebt. Dit zijn:

  • gegevens over je identiteit. Dit is je legitimatiebewijs, verblijfsdocument of paspoort. Een rijbewijs is niet voldoende.
  • gegevens over je (spaar)geld en bezittingen. Meestal kijken we naar de gegevens over de laatste drie maanden. Een printscreen van je bankrekeningnummer is niet voldoende. We hebben een PDF nodig die je via online bankieren. Deze kun je zelf maken. Je geeft dan aan over welke periode je de af- en bijschrijvingen wilt zien. Lukt je dat niet? Neem dan even contact met ons op.
  • gegevens over je inkomsten . Meestal kijken we naar de gegevens over de laatste drie maanden.

Na het aanmeldingsgesprek krijg je een brief waarin precies staat wat je allemaal moet inleveren en hoeveel tijd je hiervoor krijgt. Meestal is dit twee weken. Dit kan ook langer of korter zijn, dat ligt aan jouw situatie.

Waarom hebben wij deze informatie nodig?

Vanaf het moment dat je de uitkering aanvraagt, heb je een inlichtingenplicht. Verandert er iets in je situatie? Dan geef je dat door aan de gemeente. Doe dit zo snel mogelijk. Als je vandaag weet dat je een nieuwe baan hebt, geef dit dan meteen door aan de rechtmatigheidsconsulent. Twijfel je of je iets moet melden? Neem dan voor de zekerheid altijd contact op. Dit geldt zowel tijdens de aanvraagperiode als wanneer je een uitkering hebt.

Het is in ieder geval belangrijk om de volgende dingen door te geven als je een uitkering bij ons aanvraagt:

  • Alles wat met werk te maken heeft. Het maakt niet uit of je hier wel of geen inkomsten uit hebt. Doe je bijvoorbeeld vrijwilligerswerk? Geef dit dan aan ons door. Het kan namelijk belang zijn voor je re-integratie. Vrijwilligerswerk kan namelijk je kansen vergroten om weer uit de uitkering te komen, maar het kan je ook in de weg zitten.
  • Alles wat met inkomen te maken heeft. Je salaris, winst, erfenissen, giften, uitkeringen van verzekeringen, inkomsten uit verhuur etc.
  • Alles wat te maken heeft met  je gezins- of thuissituatie. Denk aan geboorte, overlijden, echtscheiding, samenwonen, kinderen die het gezin verlaten of erbij komen wonen, andere mensen die bij je komen wonen.
  • Alles wat met je verblijfplaats te maken heeft.  Dit heet de ‘domicilie bepaling’ in de wet. Het betekent dat je alleen een uitkering mag aanvragen in de gemeente waar je woont. Ga je in een andere gemeente wonen? Dan moet deze je uitkering betalen. Als je langere tijd in een andere gemeente gaat verblijven is het belangrijk, dat je dit vooraf doorgeeft. Dit geldt ook voor verblijf in het buitenland. Je kunt namelijk geen bijstand in het buitenland krijgen, tenzij het gaat om de toegestane vakantie.
  • Alles wat met eigendommen te maken heeft. Denk aan huizen (ook in het buitenland) boten, caravans, antiek, kunst, sieraden etc. Deze kunnen van waarde zijn. Als de waarde boven je vermogensgrens is, moet je eerst van dat geld gaan leven voordat je de uitkering kunt aanvragen.

Waarom hebben jullie ook informatie nodig over mijn huisgenoten?

Om te bepalen of je recht hebt op een uitkering moet de gemeente weten hoe en met wie je woont. Je rechten zijn bijvoorbeeld anders als je een eigen woning hebt, dan wanneer je een huurwoning hebt of in een zorginstelling verblijft.

We willen ook weten met wie je je huis deelt. Ook dit is belangrijk om te bepalen of je recht hebt op een uitkering. We kijken wat voor een soort huishouden je hebt. Woon je samen? Huurt iemand een kamer bij je? Of zijn jullie vrienden/vriendinnen en delen jullie een woning? Zorgen jullie voor elkaar? En doen jullie de was samen, doen jullie samen de boodschappen en eten jullie samen?

Of we de gegevens van je huisgenoten nodig hebben, ligt aan de manier waarop jullie het  huis delen. Als jullie bijvoorbeeld in een studentenhuis wonen of allemaal een zelfstandige huurovereenkomst hebben, dan is dit anders dan wanneer dit niet zo is.

Waarom hebben jullie ook gegevens nodig van mijn minderjarige kinderen?

Als ouder krijg je ‘gezag’ bij de geboorte van je kind. Gezag betekent dat je verplicht om je kind te verzorgen en op te voeden. Daarnaast mag je als ouder officiële handelingen uitvoeren voor je kind. Denk aan het zetten van een handtekening voor de aanvraag van een paspoort.

Betalen voor opvoeding en verzorging

Als je gezag hebt, dan moet je betalen voor de verzorging en opvoeding van je kind(eren). Deze ‘onderhoudsplicht’ stopt als je kind 21 jaar is. Ook als je gaat scheiden, heb je allebei nog de onderhoudsplicht totdat je kind 21 jaar is.

Vermogen kind beheren

Als je gezag hebt, dan ben je wettelijk verplicht om het vermogen van je kind te beheren totdat hij/zij 18 is.

Voor de uitkering is het totale vermogen van het gezin belangrijk.  Als je bijvoorbeeld spaart voor je kind op zijn/haar spaarrekening, wordt dit meegenomen in de berekening van je vermogen.

Wat moet er zichtbaar zijn op mijn bankrekening?

Voor het ontvangen van je bijstandsuitkering ben je verplicht om gegevens aan te leveren over je inkomsten en vermogen. Dit is verplicht op basis van de Inlichtingenplicht. Het inleveren van bankafschriften is hiervan een voorbeeld. Je mag de gegevens van de inkomsten en stortingen op deze afschriften niet onleesbaar maken.

Dat mag je wel doen bij je uitgaven. Let op: dit laatste is niet altijd het geval. Soms is het toch noodzakelijk om de uitgaven te bekijken om je recht op de uitkering vast te stellen. In dit geval moeten dus ook al je uitgaven zichtbaar zijn op je afschriften.