GA TERUG
Ik wil een uitkering aanvragen

Kan ik een voorschot krijgen?

Heb je een aanvraag voor een bijstandsuitkering gedaan, maar heb je snel(ler) geld nodig? In sommige gevallen kun je dan een voorschot aanvragen. Op deze pagina lees je hier alles over.

Wanneer heb ik recht op een (wettelijk) voorschot?

Heb je geldproblemen tijdens de aanvraagperiode van de uitkering? Dan kun je een voorschot aanvragen bij de rechtmatigheidsconsulent van Werk & Inkomen. Dat is de medewerker die je aanvraag behandelt. Je kunt het voorschot aanvragen 4 weken nadat je de aanvraag hebt gedaan voor de uitkering. Je krijgt dan 90% van de uitkering waar je recht op hebt. Zolang je aanvraag voor de uitkering loopt, kun je elke 4 weken een voorschot aanvragen. Het voorschot wordt berekend vanaf de verwachte ingangsdatum van je uitkering. Het voorschot dat je gekregen hebt, verrekenen we dan met de uitkering die je nog krijgt. Als je geen uitkering krijgt, dan betaal je het voorschot aan ons terug.

Ik heb geldproblemen, maar geen recht op een voorschot. Wat moet ik doen?

Elke situatie is anders. We kunnen niet van te voren zeggen of je wel of geen voorschot krijgt. Leg je situatie daarom altijd goed uit aan je rechtmatigheidsconsulent.