GA TERUG
Ik heb een uitkering

Betaling van je uitkering

Je uitkering wordt aan het eind van de maand overgemaakt. Op deze pagina zie je de betaaldata. Als je een toeslag aanvraagt bij de Belastingdienst (voor huur, zorg of kinderopvang) moet je het bruto jaarbedrag invullen wat je aan uitkering krijgt. Die bedragen vind je in de tweede tabel op deze pagina.

Wanneer wordt mijn uitkering uitbetaald?

Betaaldata in 2023
 januari  27-01-2023
 februari  28-02-2023
 maart  28-03-2023
 april  28-04-2023
 mei  26-05-2023
 vakantietoeslag  31-05-2023
 juni  28-06-2023
 juli  28-07-2023
 augustus  28-08-2023
 september  28-09-2023
 oktober  27-10-2023
 november  28-11-2023
 december  22-12-2023

Er kunnen redenen zijn dat jouw uitkering later wordt betaald. Bijvoorbeeld als je inkomsten hebt en nog gegevens moet inleveren. We kunnen de uitkering dan pas uitbetalen als al je gegevens binnen zijn.

Hoeveel uitkering krijg ik bruto?

De bijstandsuitkering is een netto uitkering. Voor het aanvragen van toeslagen bij de Belastingdienst moet je het bruto jaarbedrag invullen. Heb je nog andere inkomsten naast je bijstandsuitkering? Dan moet je deze inkomsten van je bruto uitkering aftrekken. Het definitieve bruto jaarbedrag van je uitkering staat op je jaaropgave. De jaaropgave van het voorgaande jaar ontvang je in februari.

De voorlopige bruto jaaruitkeringen bij de verschillende bijstandsnormen zie je hieronder.

 

 Uitkering   Bruto jaarbedrag 
 Gehuwden  € 11.381 ieder
 Gehuwd zonder kinderen waarbij 1 partner > 21 jr, andere < 21 jr  € 6.895 ieder
 Gehuwd met kinderen waarbij 1 partner > 21 jr, andere < 21 jr  € 9.315 ieder
 Gehuwd zonder kinderen beiden < 21 jr  € 3.542 ieder
 Gehuwd met kinderen beiden < 21 jr  € 5.592 ieder
 Alleenstaande ouder (70% norm echtpaar)  € 17.881
 Alleenstaande (70% norm echtpaar)  € 17.881
 Alleenstaande < 21 jr  € 3.542
 Kostendeler (2) 50%  € 11.381
 Kostendeler (3) 43,33 %  € 9.220
 Kostendeler (4) 40,00 %  € 8.199
 Kostendeler (5) 38,00 %  € 7.789
 Kostendeler (6) 36,67 %  € 7.516
 Kostendeler (7) 35,71 %  € 7.319
 Kostendeler (8) 35,00%  € 7.174
 Kostendeler zonder kinderen waarbij 1 partner < 21  € 7.863
 Kostendeler met kinderen waarbij 1 partner < 21  € 11.113
 In inrichting alleenstaande  € 4.543
 In inrichting gehuwd  € 3.534 ieder