GA TERUG
Ik heb een uitkering

Te veel uitkering ontvangen

Kom je erachter dat je te veel uitkering hebt gehad? Neem dan meteen contact op met je rechtmatigheidsconsulent. Het bedrag dat je teveel hebt gekregen, kunnen we verrekenen met je uitkering of terugvorderen. Op deze pagina lees je hoe dit gaat en wat je moet doen.

 

Ik heb te veel uitkering ontvangen en nu?

Als je ziet dat je te veel uitkering hebt gehad, neem dan contact op met je rechtmatigheidsconsulent. De consulent bekijkt over welke periode je het teveel betaalde bedrag moet terugbetalen. Het terugbetalen kan op twee manieren:

  • Verrekenen
  • Terugvorderen
Verrekenen

Als je te veel uitkering hebt gehad, kunnen we dit bedrag inhouden op je uitkering van de volgende maand. Dit noemen we verrekenen. Dit kunnen we doen met inkomsten die je maximaal zes maanden daarvóór hebt ontvangen.

Terugvorderen

Heb je de extra inkomsten lánger dan 6 maanden geleden ontvangen? Dan kunnen wij het niet meer verrekenen. Dat betekent dat we het teveel betaalde bedrag gaan terugvorderen. Je betaalt het bedrag dan aan ons terug. Is je situatie ondertussen veranderd waardoor je uitkering lager is geworden, maar heb je daarvóór toch een te hoge uitkering gekregen? Ook dan moeten wij het teveel betaalde bedrag bij je terugvorderen.

Je wordt altijd van te voren op de hoogte gesteld als we iets gaan terugvorderen. In de brief die je van ons krijgt staat de reden waarom je moet terugbetalen. Daarna rekenen we uit hoeveel je terug moet betalen. Dit noemen we een terugvordering. Deze berekening krijg je in een tweede brief.

Om de vordering terug te betalen, kunnen we je vakantiegeld gebruiken, dat nog niet aan je uitbetaald is.  Is dat niet genoeg om het hele bedrag terug te betalen? Dan krijg je nog een betaalbrief. Deze krijg je van het team Debiteurenbeheer. In de brief staat dan, dat je het hele bedrag binnen 30 dagen aan ons moet terugbetalen. Het rekeningnummer is NL73ABNA0615157629. Dit staat ook in de brief.

Wat als ik niet hele bedrag in een keer kan terugbetalen?

Als je de terugvordering niet in één keer kan betalen, kun je deze in termijnen betalen. Als je een uitkering hebt, dan houden wij het teveel betaalde bedrag in op de volgende betaling(en) van je uitkering.  De hoogte van de inhouding is maximaal 5% van jouw bijstandsnorm.

Als je geen uitkering meer hebt, kun je onze afdeling Debiteurenbeheer bellen om een betalingsregeling af te spreken: 013 542 99 20. Je kunt ook mailen naar team.bt.info@tilburg.nl.  Samen bekijk je welke betalingsregeling past bij jouw situatie.

Wat gebeurt er als ik niet betaal?

Het is belangrijk, dat je het bedrag in een keer terugbetaalt of een betaalafspraak maakt. Wanneer je dat niet doet, kan de gemeente beslag leggen op je inkomen. Dit kan je uitkering zijn of een ander inkomen dat je hebt. In de wet staat welk deel van je inkomen je nodig hebt om je vaste lasten te betalen en om boodschappen te doen. Als je deze bedragen bij elkaar optelt, dan kom je uit op het inkomen dat je mag houden. Dit noemen we de beslagvrije voet. De hoogte hiervan is afhankelijk van jouw situatie. Als je een uitkering hebt, dan is dat 95%.

Het deel van je inkomen dat hoger is dan de beslagvrije voet, krijg je dan niet meer. Dat wordt gebruikt om je schuld af te lossen. Je kunt zelf de beslagvrije voet berekenen op  www.uwbeslagvrijevoet.nl

Beslag leggen op jouw inkomen kost geld. Iemand moet de berekening maken en de deurwaarder moet betaald worden. Deze kosten noemen we incassokosten. Deze tellen we op bij de schuld en ook die betaal je aan ons terug.

Ik heb doorgegeven dat ik te veel uitkering heb gehad, maar ik weet nog niet hoeveel ik terug moet betalen.

Als je door hebt gegeven dat je te veel uitkering hebt gekregen, dan rekenen we uit hoeveel dit is. Dit kan een ingewikkelde berekening zijn en het kan ook zijn dat het erg druk is. Het duurt dan wat langer voordat je de brief krijgt waarin het bedrag staat.

Wij hebben zes maanden de tijd om het teveel betaalde bedrag van je terug te vorderen. Duurt het langer dan zes maanden? Dan kunnen we de teveel betaalde uitkering over de periode ná die zes maanden niet terugvorderen. Dit is bepaald in een aantal rechtszaken (jurisprudentie). Let op: deze regel geldt alleen als je zelf op tijd hebt aangegeven, dat je teveel uitkering krijgt. Heb je dat niet gedaan? Dan heb je niet voldaan aan de inlichtingenplicht. Je kunt dan geen beroep doen op de 6 maanden regel.

Moet ik een voorschot ook terugbetalen?

Heb je tijdens de aanvraag van je uitkering een voorschot gekregen? Dan moet je dit altijd terugbetalen. Als je de uitkering definitief krijgt, dan wordt het voorschot in één keer ingehouden op de eerste betaling van je uitkering.

Krijg je de uitkering uiteindelijk niet? Dan moet je de terugbetaling zelf regelen.

Waar kan ik zien hoeveel ik nog terug moet betalen?

Heb je schulden of betalingsachterstanden bij ons? En wil je graag weten om welke bedragen het gaat? Log dan in op Mijn Gemeente. Hier vind je een overzicht van jouw schulden vanuit de bijstand en kun je een overzicht downloaden. Het overzicht kun je gebruiken voor jezelf of delen met een organisatie die deze informatie nodig heeft.

Heb je hulp nodig met het terugbetalen van je schuld? Stuur een e-mail naar: schuldhulpverlening@tilburg.nl